ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ONBOARD ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ BUREAU VERITAS

1232
Συνέντευξη του Πάρη Παπαναστασίου Managing Director της IQ Solutions SA

Η IQ Solutions θεωρείται μια ξεχωριστή εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Ποια είναι τα βασικά σημεία για τα οποία σας ξεχωρίζουν ως επιλογή οι Έλληνες πλοιοκτήτες;

Ως εταιρεία, κατά παράδοση, δημιουργούμε λύσεις οι οποίες εξυπηρετούν τις τωρινές απαιτήσεις του κλάδου τις ναυτιλίας, ενώ παράλληλα επενδύουμε στην έρευνα σχεδιάζοντας υπηρεσίες σύμφωνα με τις μελλοντικές τάσεις του κλάδου, σε επίπεδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η φιλοσοφία της IQ Solutions SA βασίζεται σε τέσσερις άξονες.

Ο πρώτος αφορά στην προσαρμογή της τεχνολογίας σύμφωνα με το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο, σε αντίθεση με τις κοινές πρακτικές της αγοράς ΤΠΕ.

Ο δεύτερος άξονας, έχει να κάνει με την ικανότητά μας να στήνουμε σχεδόν άμεσα, ολοκληρωμένα οικοσυστήματα ΤΠΕ στα πλοία, πλήρως διαχειριζόμενα και ελεγχόμενα αναφορικά με τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας της πληροφορίας από και προς το πλοίο, ελαχιστοποιώντας τις επί τόπου παρεμβάσεις.

Πρακτικά μιλάμε για πλήρη ενσωμάτωση πρακτικών κυβερνοασφάλειας σύμφωνα με τους στόχους του κώδικα ISM και των oil majors, ανεξαρτήτως ηλικίας πλοίου. Στην κατεύθυνση αυτή, από την πλευρά των πλοιοκτητών, προφανώς και βοηθάει το γεγονός πως οι λύσεις μας φέρουν Cyber Safety/Security Approval από την Bureau Veritas.

Ο τρίτος άξονας αφορά στην ικανότητα προσαρμογής της ομάδας μας με τη φιλοσοφία και την πολιτική της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Οι πελάτες λαμβάνουν πολλά επίπεδα εμπειρίας υποστήριξης, ξεκινώντας από το επίπεδο που επιθυμούν, φτάνοντας μέχρι και το 100% κάλυψης των αναγκών τους, έχοντας παράλληλα την πλήρη εποπτεία των εν πλω συστημάτων.

Ο τέταρτος άξονας, αφορά στον τρόπο παροχής της υπηρεσίας. Η IQ Solutions παρέχει τις λύσεις της, με χρέωση ανά μήνα, χωρίς καμία χρονική δέσμευση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Ποια είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα σε επίπεδο στόλου που δίνει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα διαχείρισης ΤΠΕ, όπως το VCell;

Είναι πολλά. Ως κυριότερο για το επόμενο έτος τουλάχιστον, θα έδινα τη δυνατότητα της πλοιοκτήτριας εταιρείας να δημιουργήσει ολοκληρωμένη εικόνα του κινδύνου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο του στόλου. Το VCell δεν είναι απλά ένας server ή ένα firewall. Είναι μια υπηρεσία που περιλαμβάνει ολόκληρο το οικοσύστημα ΤΠΕ ενός πλοίου, δίνοντας άμεσα τη δυνατότητα στην πλοιοκτήτρια εταιρεία να απαντήσει στις απαιτήσεις του κώδικα ISM και των oil majors, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επιτυχή αξιολόγηση.

Στην πράξη, με το VCell, οι πελάτες μας βλέπουν τεράστιες δυνατότητες για περαιτέρω πρόοδο με γνώμονα την τεχνολογία. Από την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, έως την ενσωμάτωση του στόλου απευθείας σε όλες τις διαδικασίες, επιτρέποντας στους χειριστές να αποκτήσουν μια επισκόπηση 360 ° για όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν εντός του στόλου τους. Το VCell από μόνο του ως υπηρεσία είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου, για τον στόλο μιας εταιρείας.

Συγκεκριμένα, συνδυάζοντας το VCell με επιπλέον λύσεις που δίνονται από την IQ Solutions, όπως τον μηχανισμό ελέγχου εισερχομένων USB στο πλοίο (VTalos), τα μοναδικά μας bundle πακέτα που προσθέτουν απεριόριστη χρήση επιχειρησιακών δεδομένων μέσω δικτύου της KVH, τα συστήματα εποπτείας καμερών CCTV στο πλοίο, ακόμη και τις λύσεις μεικτής πραγματικότητας με χρήση mixed/augmenter reality γυαλιών, δημιουργούνται άρτιες συνθήκες ικανότητας συνεργασίας πλοίου με στεριά, οδηγώντας στην λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, καθώς μεταφέρεται ουσιαστική, ασφαλής και αξιόπιστη πληροφορία αμφίδρομα μεταξύ στεριάς και πλοίου, δημιουργώντας συνθήκες μείωσης επιχειρησιακών δαπανών, γεγονός για το οποίο βραβεύτηκε πρόσφατα πελάτης μας.

Ποια η θέση σας σχετικά με τα προβλήματα επιχειρησιακής συνέχειας ΤΠΕ, την παρούσα περίοδο λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία;

Δεν υπήρχαν προβλήματα που να αφορούν στην αδιάλειπτη λειτουργία των λύσεών μας και ειδικότερα του VCell. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος ύπαρξης ενισχυμένων συστημάτων ΤΠΕ στα πλοία. Δε νοείται αυτοματισμός και εξέλιξη, ειδικότερα σε συστήματα που είναι εν πλω, χωρίς τη δυνατότητα του provider να μπορεί να λύνει προβλήματα χωρίς φυσική παρουσία. Το VCell είναι σχεδιασμένο αρχιτεκτονικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη χρειάζεται φυσική παρέμβαση για την αντιμετώπιση θεμάτων τεχνολογιών ΤΠΕ στο πλοίο.

Συνεπώς, ακόμη και η περίοδος της πανδημίας, με όσα προβλήματα και να έφερε, ειδικότερα στη φυσική παρουσία στελεχών στα πλοία, για εμάς μπορεί να χαρακτηριστεί ως “business as usual”, σε θέματα που αφορούν την παρακολούθηση και την επιχειρησιακή συνέχεια των συστημάτων ΤΠΕ των στόλων που διαχειριζόμαστε. Προφανώς και καθυστέρησε τις νέες εγκαταστάσεις εφόσον δεν μπορούσε να γίνει attendance, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε θέμα λειτουργικών απαιτήσεων σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, διότι πέρα από την αρχική εγκατάστασή του, το VCell είναι σχεδιασμένο να μη χρειάζεται attendance για την καλή του λειτουργία, και ως συνέπεια αυτού να μην επηρεάζεται η ορθή λειτουργία των συστημάτων ΤΠΕ στο καράβι, με ή χωρίς καθεστώς πανδημίας.