Η πλατφόρμα της ZeroNorth αποτρέπει την εκπομπή στην ατμόσφαιρα 218.000 τόνων CO2 από τα πλοία των χρηστών της, το 2021

495

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η εταιρεία εισάγει μια νεα δυνατότητα στην πλατφόρμα της σχετικά με την βελτιστοποίησηι ως προς τον δείκτη CII, εισάγοντας έτσι στην αγορά μια ολιστική λύση ως προς την βιωσιμότητα.

Κοπενχάγη, Δανία; 10 Μαρτίου 2022: Η εταιρεία τεχνολογίας ZeroNorth αανακοίνωσε σήμερα ότι η πλατφόρμα της εμπόδισε την εκπομπή 218.000 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα το 2021, τη στιγμή που οι εκπομπές από τη ναυτιλία αυξήθηκαν συνολικά κατά 4,9% στο ίδιο διάστημα.

Το σημαντικό είναι ότι αυτή η εξοικονόμηση συνέβη ενώ οι χρήστες σημείωσαν ταυτόχρονα αύξηση των κερδών τους, το οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει σημαντικό ανεκμετάλλευτο όφελος στη ναυτιλία που μπορεί να εξαχθεί με την βελτιστοποίηση του τρόπου διαχείρισης, τόσο για την κερδοφορία της, όσο και για τον πλανήτη.

Για να υπολογίσει την εξοικονόμηση εκπομπών, η ZeroNorth εξέτασε πλοία των οποίων τα ταξίδια βελτιστοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό της. Τα αποτελέσματα αποτελούν σαφή ένδειξη για την δυνατότητα της πλατφόρμας της ZeroNorth να μειώνει τις εκπομπές από τη ναυτιλία και ανακοινώνονται καθώς η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τους πελάτες της για τη βελτιστοποίηση του τρόπου διαχείρισης (operation) των πλοίων τους προς όφελος του πλανήτη καθώς και των κερδών.

Για να υποστηρίξει περαιτέρω τη μετάβαση της ναυτιλιαλίας προς την απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, η ZeroNorth αποκαλύπτει επίσης σήμερα μια νεα δυνατότητα για βελτιστοποίηση ως προς τον δεικτη CII στην πλατφόρμα της.

Η νέα επιλογή βελτιστοποίησης CII δίνει την δυνατότητα στους πλοικτήτες και διαχειριστές πλοίων να βελτιστοποιήσουν τα ταξίδια τους και να αποφασίσουν ένα πλάνο ταξιδιού με βάση το CII. Συνδυάζοντας ενα τεράστιο όγκο δεδομένων από στοιχεία πλοίων, πληροφορίες αγοράς ναύλων, τιμών καυσίμων και πληροφοριών καιρού, σε συνδιασμό με τους προηγμένους αλγόριθμους της, η πλατφόρμα ZeroNorth προσφέρει τώρα την δυνατότητα επιλογής μιας πράσινης διαδρομής – που εξετάζει τις εκπομπές μαζί με το κέρδος – για τη βελτίωση ή τη διατήρηση της αξιολόγησης CII του πλόιου.

Αυτό θα παράσχει στον κλάδο ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο καθώς διαχειρίζεται το ταξίδι προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, πέρα ​​από τη συμμόρφωσή με τον κανονισμό για το CII και θα βελτιώσει την αξιοπιστία έναντι κάθε αντισυμβαλλόμενου που ενδιαφέρεται να γνωρίζει τις επιδόσεις που σχετίζονται με το CII. Οι πλοικτήτες/διαχειριστές μπορούν να επιλέγουν να εκτελούν διαδρομές ως προς το CII, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και εμπορικές προτεραιότητές τους και οι προτεινόμενες διαδρομές παρέχουν επίσης μια ξεκάθαρη εικόνα των συνολικών εκπομπών CO2 και του συνολικού οικονομικού αποτελέσματος για την κάθε δεδομένη επιλογή διαδρομής.

As sustainability becomes increasingly priced into the cost of doing business in shipping, the results prove that ZeroNorth’s platform will provide an important solution for owners and operators that are looking to maximise earnings within the bounds of these new green priorities.

Καθώς το κόστος της βιωσιμότητας αρχίζει να επηρεάζει όλο και περισσότερο το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη ναυτιλία, αυτό το αποτέλεσμα έρχεται να αποδείξει ότι η πλατφόρμα της ZeroNorth θα αποτελέσει μια σημαντική λύση για τους πλοικτήτες/διαχειριστες πλοίων που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους εντός των ορίων των νέων πράσινων προτεραιοτήτων.

Μιλώντας για την ανακοίνωση, η Lora Jakobsen, Chief Purpose Activist, της ZeroNorth είπε: «Ως   purpose-led εταιρεία η ZeroNorth επικεντρώνεται ώστε ό,τι κάνει να βοηθάει τη βιομηχανία να αντιμετωπίζει τις εκπομπές της. Τώρα μπορέσαμε να ποσοτικοποιήσουμε τον θετικό μας αντίκτυπο για το 2021: Μείωση σχεδόν 220.000 τόνων CO2 από τους στόλους των πελατών μας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ισχυρό πρώτο βήμα για να κάνουμε πράσινο το παγκόσμιο εμπόριο και είμαστε περήφανοι που η πλατφόρμα μας συνέβαλε θετικά σε μια αγορά όπου οι εκπομπές εξακολουθούν να οδεύουν προς τη λάθος κατεύθυνση.

«Πιστεύουμε επίσης ότι η κυκλοφορία της εφαρμογής για την βελτιστοποίηση ως προς τον δείκτη CII θα δώσει στο κλάδο ένα ακόμα μέσο για να ενεργήσει με βάση το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Το αυστηρότερο ρυθμιστικό περιβάλλον στη ναυτιλία δημιουργεί επείγουσα ανάγκη δράσης, η οποία με τη σειρά της μπορεί να βοηθήσει στην πράσινη μετάβαση του κλάδου. Οι εταιρείες πρέπει να κάνουν αυτό που τους αναλογεί, γι’ αυτό χτίζουμε την πλατφόρμα που προωθεί την βιωσιμότητα του κλάδου.