Η τεχνολογική εξέλιξη του Ναυτιλιακού κλάδου

925

Ενώ το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας συγκεντρώνεται γύρω από τα κρυπτονομίσματα, οι επιχειρήσεις σκέφτονται ολοένα και περισσότερο τις πρακτικές της blockchain τεχνολογίας και σε διαφορετικούς τομείς. Μια τυπική συνεργασία χρειάζεται ποικίλα συμβόλαια για την μεταφορά φορτίου καθώς ότι αυτά πρέπει να αλλάξουν πολλαπλές φορές χέρια. Στην σημερινή εποχή θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάποιες διαδικασίες έχουν ψηφιοποιηθεί όμως εξακολουθούν πολλές εταιρίες να στηρίζονται σε hard copy των εγγράφων. Φυσικά αυτό γίνεται μόνο και μόνο πια σαν μέθοδο ασφαλείας από ψηφιακές επιθέσεις. Ένα έξυπνο συμβόλαιο μέσω της blockchain εφαρμογής όμως θα μπορούσε να προστατέψει την ακεραιότητα των εγγράφων. Στην συνέχεια θα αναλύσουμε τους τομείς όπου οι εφαρμογές της blockchain μπορούν να λάβουν χώρα.

Για αρχή ας ξαναδούμε λίγο τι είναι ένα έξυπνο συμβόλαιο: ένα έξυπνο συμβόλαιο όπου γράφεται πάνω στον κώδικα και καταχωρείτε στην blockchain περιέχει όλα τα στοιχεία του συμβολαίου και όταν έρθει η ημερομηνία εκτέλεσης ή η περάτωση μια διαδικασίας  πραγματοποιείται αυτόματα. Επίσης από την στιγμή που καταχωρείται στην αλυσίδα σφραγίζεται και η γνησιότητα της ημερομηνίας και των προϋποθέσεων  αφού δεν γίνεται με κανέναν τρόπο να αλλαχθούν τα στοιχεία. Ο αυτοματισμός μας δίνει την δυνατότητα, όταν π.χ. εμφανιστεί βλάβη στην συντήρηση του φορτίου να ενημερωθούν αυτόματα όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς ( η ναυτιλιακή εταιρία, ο αποστολέας, η ασφαλιστική κ.α.). Μέσω της άμεσης χρονικής καταγραφής των διαφόρων συμβάντων θα βοηθηθούν οι δικαστικές και οι λιμενικές αρχές είτε σε περιπτώσεις αντιπαραθέσεων είτε σε κάποιο ατύχημα όπου μπορεί να επιφέρει τεράστια οικολογική και οικονομική καταστροφή.

Ας πάρουμε μια υποθετική περίπτωση: ένα πλοίο φορτώνει σόγια από την Βραζιλία με προορισμό το Άμστερνταμ (παίρνοντας  ως δεδομένο ότι τα συστήματα όλων των συμβαλλόμενων στην συμφωνία αυτή διαθέτουν την blockchain τεχνολογία). Αρχικά πριν την φόρτωση της σόγιας πραγματοποιείται ο καθαρισμός και ο έλεγχος των αμπαριών και δίνεται η έγκριση από τον επιθεωρητή για την έναρξη φόρτωσης όπου και τα συστήματα ενημερώνονται αυτόματα . Έτσι το ‘’έξυπνο’’ ναυλοσύμφωνο περνά αυτόματα στην επόμενη φάση. Ας υποθέσουμε τώρα ότι λόγω ξαφνικής αλλαγής του καιρού το πλοίο παθαίνει κάποια ζημιά και μπαίνουν κάποια κυβικά λίτρα νερού στο εμπόρευμα. Με την ανίχνευση της ζημιάς το σύστημα ενημερώνει αυτόματα τον κάτοχο του εγγράφου CIF καθώς και την ασφαλιστική  και το λιμεναρχείο. Μέχρι να φτάσει το πλοίο στο λιμάνι για τους απαραίτητους  ελέγχους, η επικοινωνία και η γραφειοκρατία έχει ήδη τακτοποιηθεί από τα ψηφιακά προγράμματα. Με δεδομένο ότι ο κάτοχος του πλοίου είχε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, οι επιθεωρητές από το λιμενικό σώμα και από τις ασφαλιστικές εταιρίες επικυρώνουν τα γεγονότα και μέσω της blockchain  ενημερώνεται και η τράπεζα για την μεταφορά των χρημάτων η οποία πραγματοποιείται κατευθείαν.

Που μας βοηθά τελικά η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι πρακτικές της στον κλάδο της ναυτιλίας? Σίγουρα, όποιος εργάζεται στην ναυτιλία θα σου τονίσει ότι η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η οργάνωση και η ταχύτητα παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Αν και η blockchain τώρα έχει αρχίσει και μπαίνει και στον κόσμο της ναυτιλίας, μπορεί όταν βρεθεί το κατάλληλο περιβάλλον αποδοχής του από τις εταιρίες να προσφέρει τις παραπάνω προϋποθέσεις. Όσο προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τις διεργασίες για μια ασφαλή και γρήγορη μεταφορά προϊόντων τόσο γίνεται επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών

Ηλίας Σκουρλής

Financial advisor of Hellenic Coin