ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

439

ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Με την πρώτη εμφάνιση του κρυπτονομίσματος (bitcoin), ο κόσμος δεν είχε αρκετή πληροφόρηση, για αυτό κράτη και λοιποί παράγοντες της οικονομίας απλά το αγνόησαν. Συνέπεια αυτού ήταν η εκμετάλλευση των κρυπτονομισμάτων για παράνομες ενέργειες. Στην συνέχεια θα αναφέρουμε επί τροχάδην τις παράνομες ενέργειες που πήραν θέση, και την καταπολέμηση τους από την εφαρμογή κανονισμών για να αξιοποιηθούν τα κρυπτονομίσματα στην πραγματική οικονομία.

To darknet market είναι μια ιστοσελίδα που μέσα από αυτήν γίνεται εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, πώληση προσωπικών στοιχείων, παράνομου πορνογραφικού υλικού κ.α. Η πρώτη αγορά με συνάλλαγμα το bitcoin έγινε μέσω του, ακουστά πια σε όλους, Silk Road που ιδρύθηκε από τον Ross Ulbricht τον Φεβρουάριο του 2011 και τον Οκτώβρη του 2013 το FBI κατάφερε να συλλάβει τον ιδρυτή της ιστοσελίδας. Έως και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν παράνομες διαδικτυακές υπηρεσίες με εχθρό τώρα πια τους παγκόσμιους φορείς.

Η ανωνυμία που προσφέρει η τεχνολογία της blockchain δημιουργεί πονοκέφαλο στις αρχές αφού είναι αδύνατο να βρεθούν οι παράνομοι χρήστες από συναλλαγές. Ακόμη και μερικά από τα κρυπτονομίσματα όπου προσφέρουν μιας μορφής ελέγχου για τις εποπτικές αρχές, οι έλεγχοι αυτοί είναι εξαιρετικά δύσκολοι και δαπανηροί. Εδώ θα βοηθούσε η ύπαρξη ενός CBDC(Central Bank Digital Currency) όπου μελετήσαμε στο προηγούμενο άρθρο.

Η ευρωπαϊκή ένωση προσπαθώντας να καταπολεμήσει το ‘’ξέπλυμα μαύρου χρήματος’’ ΄θέσπισε τους κανονισμούς AMLDs (anti-money laundering Directives). Ο κύριος στόχος της 5ης ντιρεκτίβας είναι περεταίρω  κανονισμοί για διαφάνεια στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Οι συναλλαγές όπου πραγματοποιούνται σε ανταλλακτήρια  απαιτούν το KYC(Know Your Customer), δηλαδή βασικά στοιχεία του ατόμου που ανταλλάζει κρυπτονομίσματα. Πιο συγκεκριμένα, η 5η ντιρεκτίβα:

  • Αυξάνει την διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία των κρυπτονομισμάτων, για την αποφυγή χρηματοοικονομικής απάτης
  • Δίνει στους ευρωπαϊκούς φορείς καλύτερη προσβασιμότητα σε πληροφορίες λογαριασμών
  • Παρεμποδίζει τις παράνομες χρηματοοικονομικές ενέργειες που συνδέονται με αφανής συναλλαγές μέσω των κρυπτονομισμάτων
  • Αύξηση των κριτηρίων ελέγχου για την μετακίνηση κρυπτονομισμάτων σε χώρες με μειωμένες εποπτικές δυνατότητες

Η μη συμμόρφωση στους νέους κανονισμούς οδηγούν σε επαναλαμβανόμενα πρόστιμα που καθιστούν αδύνατη την επιβίωση των ανταλλακτηρίων.

Αξίζει να δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία όπου χρήστες κρυπτονομισμάτων δηλώνουν την κατοχή αυτών. Από ότι φαίνεται η τάση συναλλαγών  από νόμιμα ανταλλακτήρια αυξάνεται, (παρατηρούμε μείωση το 1ο τρίμηνο του Ιανουαρίου λόγω κορονοϊού και συνεπώς φόβο στις αγορές γενικότερα)

ενώ οι συναλλαγές χωρίς κάποια εποπτεία-επικύρωση αυτών σταδιακά πέφτουν.

Στην συνεχεία, θα δούμε στον παγκόσμιο χάρτη τις εξής κατηγορίες: οριστική απαγόρευση, μερική απαγόρευση, φορολογικές εφαρμογές και το AML στον παγκόσμιο χάρτη. Όσον αφορά την χώρα μας, η τράπεζα της Ελλάδος έχει εκδώσει ανακοινώσεις που υιοθετεί τις απόψεις των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους των κρυπτονομισμάτων. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί κάποιου τύπου νομοθέτηση και ένταξη των κρυπτονομισμάτων στην ελληνική οικονομία.

Η Ευρώπη προσπαθεί τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερο, να εφαρμόζει κανονισμούς εποπτείας διότι αυξάνονται οι τάσεις εγκληματικών δραστηριοτήτων. Παρατηρήθηκε ότι ο ποσοστιαίος όγκος παράνομων συναλλαγών είναι μεγαλύτερος από τις ΗΠΑ που έχουν θέσει σε εφαρμογή κανονισμούς καιρό τώρα. Παράδειγμα που αποτέλεσε παράγοντα επίσπευσης εφαρμογής των κανονισμών είναι τα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών στην Ισπανία χρησιμοποιώντας ΑΤΜ κρυπτονομισμάτων.

Αρχικά, με τους νέους κανονισμούς, οι εταιρίες που θέλουν να ενσωματώσουν τα κρυπτονομίσματα στις δραστηριότητες τους θα πληχθούν διότι περισσότεροι κανονισμοί σημαίνουν πιο κοστοβόρες διαδικασίες. Όμως, μεσο/μακροπρόθεσμα, η αναγνωρισμένη από τα κράτη, ένταξή του κρυπτονομίσματος στην οικονομία θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες κέρδους στις εταιρίες και χρηστικότητας στον μέσο άτομο. Επιπλέον, για έναν καθημερινό πολίτη, τον ενδιαφέρει η ασφάλεια και ας έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάποια από τα προσωπικά δεδομένα του σε σχέση με την απόλυτη ανωνυμία, άρα και το ρίσκο των κρυπτονομισμάτων.

Οι όλο και περισσότεροι κανονισμοί που βγαίνουν για να περιορίσουν τα κρυπτονομίσματα είναι και για να τα νομιμοποιήσουν έτσι ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα επέλθει μια ισορροπία στην υλοποίηση των συναλλαγών μέσω κρυπτονομισμάτων από τις αντικρουόμενες δυνάμεις θεσμών και αγοράς.

Ηλίας Σκουρλής

Financial advisor of Hellenic Coin