Αφιέρωμα Γυναίκα στη Ναυτιλία

2712
woman in Shipping

Η απασχόληση των γυναικών στην Παγκόσμια Ναυτιλία εξακολουθεί να παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.Σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού (Ι.Μ.Ο.) αυτό το ποσοστό βρίσκεται οριακά άνω του 1%.Στην Ελλάδα, μια χώρα παραδοσιακά ναυτιλιακή και πρώτη δύναμη στην Παγκόσμια Ναυτιλία, εξακολουθεί η απασχόληση των γυναικών είτε ως πλοιοκτήτριες, είτε ως ανώτατα και ανώτερα στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών να είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

Διαβάστε περισσότερα στο Maritime Economies Αρ. Φύλλου 103