Συνέντευξη του Στέλιου Περισσάκη Δ/ΝΤΗ της DYNAMARINE

1150

Κύριε Περισσάκη θέλετε να μας περιγράψετε την πορεία της DYNAMARINE από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα καθώς και τις δραστηριότητες της;

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2011, όταν με τον Αλέξανδρο Γλύκα είχαμε ήδη αντιληφθεί ένα κενό στη διαδικασία οργάνωσης των μεταφορτώσεων πετρελαιοειδών από πλοίο σε πλοίο, το οποίο αφήνει εκτεθειμένους τους πλοιοκτήτες σε μη υπολογισμένο ρίσκο. Ο σκοπός της εταιρείας ήταν η στέγαση αυτής της υπηρεσίας εκτίμησης ρίσκου κατά κύριο λόγο, αλλά και η γενικότερη παροχή υπηρεσιών στους πλοιοκτήτες. Η υπηρεσία εκτίμησης ρίσκου από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα αναπτύσσεται, ωριμάζει και βελτιώνεται, ενώ παράλληλα προκύπτουν συνεχώς νέες συνοδές υπηρεσίες, για να καλύψουν και την ανάγκη λήψης μέτρων μείωσης του ρίσκου.

Η αρχική ιδέα ήταν η ανάπτυξη ενός κοινού γνωσιακού κέντρου σε θέματα ασφάλειας, αλλά σιγά σιγά επεκτάθηκε και σε παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών με διάφορες μορφές. Επίσης η διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου για θέματα ασφάλειας στις επιχειρήσεις μεταφόρτωσης βοήθησε στην ανάδειξη ποικίλων σημαντικών θεμάτων αλλά και στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος η υποχρέωση των πλοιοκτητών να έχουν πλήρη έλεγχο του ρίσκου, ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη ελέγχων (audits) εκ μέρους των πλοιοκτητών προς τις εταιρείες οργάνωσης και παροχής εξοπλισμού στις μεταφορτώσεις πετρελαίου.

Σήμερα, αν και συνεχίσουμε να έχουμε σαν κύριο άξονα των προϊόντων μας τις μεταφορτώσεις, η εταιρεία μας είναι σε θέση και αναλαμβάνει ποικίλες μελέτες, επιθεωρήσεις, ανάπτυξη ναυτιλιακού λογισμικού και ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων σε διάφορες μορφές. Ενδεικτικά θα αναφέρω την πλατφόρμα Emission (MRV compliant) που προσφέρει αυτόματη ανάλυση της απόδοσης του πλοίου και το DYNAMARINe Training Academy που προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε διάφορες μορφές (εξ’ αποστάσεως, σε εξομοιωτή ακόμα και πάνω στο πλοίο).

Μια από τις υπηρεσίες που προσφέρετε είναι και το e-learning. Πιστεύετε ότι ο τρόπος αυτός είναι η εκπαίδευση του μέλλοντος;

Η εμπειρία μας, μας έχει δείξει ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες ποικίλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο σκοπός και το αντικείμενο της εκπαίδευσης για παράδειγμα είναι καθοριστικό. Είναι τελείως διαφορετικό αν θέλουμε να αναπτύξουμε μια νέα δεξιότητα ή αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις γενικότερες γνώσεις γύρω από ένα θέμα.  Επίσης υπάρχουν και πολλοί πρακτικοί παράγοντες εξίσου σημαντικοί, όπως είναι η διαθεσιμότητα των εκπαιδευόμενων, το κόστος ή ακόμα και η κρισιμότητα του αντικείμενου της εκπαίδευσης.

Έτσι λοιπόν, το e-learning έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που το καθιστούν ιδανικό σε κάποιες περιπτώσεις ή μη αποτελεσματικό σε κάποιες άλλες. Πάντως καθώς αναπτύσσεται η τεχνολογία και η ευκολία πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό πολυμέσων, η μέθοδος αυτή θα αναπτύσσεται και θα βρίσκει συνεχώς νέες εφαρμογές. Η γνώμη μου είναι ότι το e-learning θα έχει μεγάλη ανάπτυξη, αλλά όχι εκτοπίζοντας τις παραδοσιακές μεθόδους, αλλά συμπληρώνοντάς τες.

Τι είναι το IFSTS και ποιός ο ρόλος του στην βιομηχανία της ναυτιλίας;

Σήμερα ο ρόλος του IFSTS είναι πιο σαφής από ποτέ. Οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται tankers καλούν ολόκληρο τον κλάδο να συζητήσουν για τους κινδύνους και την ασφάλεια στις επιχειρήσεις STS. Αξίζει να επικεντρωθούμε σε κάποια συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία, σύμφωνα με την πεποίθησή μου, σηματοδοτούν τη μοναδικότητα, αλλά και την σπουδαιότητα αυτού του φόρουμ.

Το πρώτο είναι το γεγονός ότι η ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ως μείζων θέμα αυτού του φόρουμ, είναι κοινό συμφέρον για όλους τους εμπλεκόμενους. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν θα έχει κάποιο όφελος από ένα ατύχημα. Αντίθετα μάλιστα, αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα ακόμα, οποιοδήποτε ατύχημα οπουδήποτε στον κόσμο θα επηρεάσει αρνητικά τη φήμη των STS παγκοσμίως. Εάν συμβει κάτι στην Κίνα σήμερα, αύριο οι επιχειρήσεις STS στο Skaw μπορεί να σταματήσουν. Και αυτό θα επηρεάσει αρνητικά όλη τη βιομηχανία του STS καθώς και την οικονομία των σχετικών τοπικών οικονομιών.

Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι το φόρουμ αυτό διοργανώνεται από τους πλοιοκτήτες, τους φορείς δηλαδή που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία. Αξίζει να τονιστεί δε, ότι οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων δεν εμπλέκονται εμπορικά στα STS και επομένως δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων στην αναζήτηση των ασφαλών πρακτικών. Θεωρητικά, είναι ιδανική κατάσταση. Και για να προσθέσουμε λίγο περισσότερη αξιοπιστία, αυτό το φόρουμ είναι το μοναδικό, που καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, σε διεθνές επίπεδο! Όλοι μπορούν να εκφράζουν τις ανησυχίες και τις απόψεις τους σε ότι έχει να κάνει με τις μεταφορτώσεις πετρελαίου.

Το IFSTS δεν είναι μόνο ο χώρος για να λάμβάνουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους, είναι επίσης το κατάλληλο μέρος για να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές!

Τέλος, και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, αποφασίσαμε ότι σε αυτό το φόρουμ θα πρέπει να εξετάζουμε και να συζητούμε αυστηρά μόνο για την ασφάλεια. Παρόλο που η DYNAMARINe αναλαμβάνει τη διοργάνωση, δεν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό το βήμα για να προωθήσει συγκεκριμένες υπηρεσίες της. Στόχος δεν είναι η οικοδόμηση ενός μονοπωλίου. Ο στόχος είναι όλοι μας να συζητήσουμε και να καθορίσουμε τις πραγματικές ανάγκες, να φτιάξουμε τις προδιαγραφές. Όταν οι ανάγκες είναι σαφείς, η DYNAMARINe, όπως και κάθε άλλη ανταγωνιστική εταιρεία, θα αναπτύξει υπηρεσίες και θα τις προσφέρει στην αγορά. Πιστεύουμε στον ανταγωνισμό και επιδιώκουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του.

Αυτό είναι το IFSTS!