Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η – Νικόλαος Μαυρίκος

736

Νικόλαος Μαυρίκος
Πρόεδρος Π.Σ.Ε.Π.Ε.

Συνέντευξη στον Διονύση Πολίτη

Κύριε πρόεδρε, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων είναι το συνδικαλιστικό όργανο των εφοδιαστών πλοίων. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε τον ρόλο του στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών;

Κατ’ αρχήν  θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να σας  μεταφέρω τις απόψεις μου για τον τομέα του εφοδιασμού πλοίων σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1975,  αποτελεί επαγγελματικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.Σκοπός του είναι η προώθηση των συμφερόντων των μελών του, η ανάπτυξη του εφοδιαστικού εμπορίου σ’ όλα τα λιμάνια της χώρας μας, αλλά και η συναδελφική συνένωση όλων εκείνων που ασκούν το επάγγελμα του Εφοδιαστή στην Ελλάδα.

Στη διάρκεια των 48 ετών λειτουργίας του ο Σύλλογος επιτελεί σοβαρό έργο, μεταξύ άλλων:

 • Προβαίνει σε σύνταξη και υποβολή υπομνημάτων και αναφορών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα προβλήματα που ανακύπτουν και προτείνει τρόπους επίλυσης αυτών.
 • Μελετά τις ισχύουσες διατάξεις και συντάσσει προτάσεις για βελτίωση αυτών, τις οποίες υποβάλλει στις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  Α.Α.Δ.Ε.  για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις στον τομέα του εφοδιασμού πλοίων.
 • Ως πρόεδρος,  παρευρίσκομαι  σε τακτική βάση σε πολλές εκδηλώσεις και συναντήσεις με φορείς από το χώρο της Κυβέρνησης, των διαφόρων Συνδέσμων και της Α.Α.Δ.Ε., ύστερα από προσκλήσεις των τελευταίων.

Αξίζει να τονιστεί ότι ο ΠΣΕΠΕ συμμετέχει δυναμικά στις ομάδες:

 • Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας, εκθέτοντας, τόσο με υπόμνημά μας όσο και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τον εφοδιασμό των κρουαζιερόπλοιων και τα οποία δημιουργούνται από ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή από εγκύκλιες διαταγές.
 • Επιχειρησιακής Επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου, αποστέλλοντας ανελλιπώς σχόλια και παρατηρήσεις μας σε θέματα διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων και εξαγωγών.
 • Από το 2015 παρέχεται δωρεάν μέσω διακριτής ενότητας στην ιστοσελίδα του ΠΣΕΠΕ με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»  η δυνατότητα προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων στα πλοία Γραμμών εξωτερικού (κρουαζιερόπλοια– φορτηγά – ferry boat – δεξαμενόπλοια). Έτσι κατέστη ευκολότερη η δημοσιοποίηση των ελληνικών εταιρειών – εργοστασίων και των παραγόμενων προϊόντων τους τόσο στα μέλη μας όσο και στις συνεργαζόμενες μ’ εμάς ναυτιλιακές εταιρείες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού που ανατρέχουν κι ενημερώνονται καθημερινά από την ιστοσελίδα μας.
 • Παραχωρεί αιγίδες σε εκθέσεις και συμμετέχει σε εκδηλώσεις προβάλλοντας τα μέλη του.
 • Παραχωρεί τη χρήση σήματος του ΠΣΕΠΕ στα ενεργά μέλη έτσι ώστε να υπάρχει αναγνώριση αυτών τόσο από τους πελάτες τους όσο και από τις εμπλεκόμενες με τους εφοδιασμούς υπηρεσίες.
 • Ο ΠΣΕΠΕ συμμετέχει και προωθεί την πρώτη ελληνική ηλεκτρονική πλατφόρμα, «MARITIME HELLAS – NAVIGATE THE CLUSTER», το οποίο δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2017 με πρωτοβουλία του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
 • Ο ΠΣΕΠΕ από το 2012 υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης από την Δ.ΥΠ.Α.(τέως ΟΑΕΔ), με σκοπό την επιμόρφωση των εργαζομένων επιχειρήσεων σε θέματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον για τους εφοδιασμούς πλοίων, τη διαχείριση αποθεμάτων κ.ά.
 • Ο ΠΣΕΠΕ υλοποιεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 1.045 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας στις περιφέρειες: Αττική, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιοι Νήσοι, Πελοπόννησος, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,  για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC17024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. Με την υλοποίηση της Πράξης επιδιώκεται να επιτευχθούν: η συνεχής προσαρμογή, αναβάθμιση και εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζόμενων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί τον Μάϊο του 2023.
 • Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ εκπροσωπεί 108 εφοδιαστικές επιχειρήσεις σ’ όλη την ακτογραμμή της Ελλάδος, εκ των οποίων οι 90 έχουν τουλάχιστον 20 έτη παρουσία κι εμπειρία στους εφοδιασμούς.

Πρόκειται για μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις, εκ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός είναι πολύ καλά οργανωμένες με ιδιοκτήτες, σύγχρονες εγκαταστάσεις – αποθηκευτικούς χώρους, με δικό τους στόλο διανομής, πιστοποιημένες με ISO,HACCP & ως ΑΕΟ.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι πολλές από αυτές παρουσιάζουν παράλληλα και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε το 2012 η μετονομασία της επωνυμίας μας από ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ σε ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕΠΕ).

 • Το 2016 ο ΠΣΕΠΕ έλαβε πιστοποίηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429/2008 για την οποία επαναξιολογηθήκαμε τον Σεπτέμβριο του 2019 και το 2022, από την Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ως προς τις δραστηριότητες: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Β ΚΑΙ Γ. Η εν λόγω πιστοποίησή μας ανανεώνεται ετησίως.
 • Στο πλαίσιο διαφάνειας και ορθής διαχείρισης ο ΠΣΕΠΕ έχει αναπτύξει ένα προηγμένο σύστημα μηχανογράφησης, με διπλογραφικό σύστημα.
 • Είναι σε ισχύ πλέον το Νέο Καταστατικό του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων κι Εξαγωγέων, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 36/19.7.18 διάταξη του Ειρηνοδικείου Πειραιά.
 • Ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή της Μεσογείου υπάρχουν πολλά λιμάνια, όπου τα πλοία μπορούν εύκολα να βρουν τις αναγκαίες προμήθειες. Έτσι καθημερινά συγκρίνεται για την ποιότητα, την τιμή, την ανταπόκρισή του από τους διαχειριστές, τους εφοπλιστές και τους πλοιάρχους. Επίσης, λειτουργεί σ’ ένα άνισο διαδικαστικό & φορολογικό – επιχειρηματικό περιβάλλον σε σχέση μ’ αυτό των εφοδιαστών άλλων κρατών στη λεκάνη της Μεσογείου π.χ. Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Ισραήλ, Αίγυπτο, λόγω της υψηλής φορολογίας στην Ελλάδα και μη εναρμόνισης χορήγησης απαλλαγής από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις των εφοδίων στα πλοία σε σχέση με τα ισχύοντα στα άλλα κράτη.
 • O ΠΣΕΠΕ προβαίνει σε συντονισμένες δράσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την τόνωση του ελληνικού εφοδιαστικού εμπορίου.

Ποια είναι η σύνθεση του Συλλόγου;

Ο Σύλλογος διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο: Τον πρόεδρο, 2 αντιπροέδρους, τον γενικό γραμματέα, τον οικονομικό επόπτη  και 4 συμβούλους.

 

Έχετε Συνεργασία με άλλους φορείς;

Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, συνεργαζόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις με όλους τους εμπλεκομένους φορείς της ναυτιλίας. Θέλω να τονίσω ότι:

Το ΕΒΕΠ αναγνωρίζοντας  τη σημασία ανάπτυξης του εφοδιαστικού εμπορίου  το έργο που επιτελείται τα τελευταία χρόνια από τον ΠΣΕΠΕ  μας στηρίζει έμπρακτα με οικονομική ενίσχυση.

Με την εξωστρεφή συνεισφορά του ΕΒΕΠ  προβάλλονται – υποστηρίζονται όχι μόνο τα χρόνια θέματα που μας απασχολούν, αλλά και προτείνονται οι λύσεις τους.

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις με συνεργασία με το ΕΒΕΠ συνέβαλαν αποφασιστικά στην εδραίωση μιας εξωστρεφούς πολιτικής που είχε ως αντικειμενικό σκοπό την εκκαθάριση των ποικίλων εμποδίων που παρεμβάλλονται στην  προσπάθεια για ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον ώστε να  ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα των εφοδιαστών με όσο το δυνατό λιγότερα εμπόδια.

 

Ως πρόεδρος του ΔΣ και ταυτόχρονα πρόεδρος της εταιρείας «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε» είστε επιφορτισμένος με μεγάλο όγκο καθηκόντων, μπορείτε να μας πείτε πώς μπορείτε και ανταποκρίνεστε στο βαρύ φορτίο όλων αυτών των καθηκόντων;

Δεν είμαι μόνο πρόεδρος του ΔΣ του ΠΣΕΠΕ και της εταιρείας «ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε». Έχω εκλεγεί και ασκώ τα καθήκοντα στις εξής θέσεις:

 • Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. & εξυπηρέτησης επιχειρήσεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΕΒΕΠ) από Δεκέμβριο 2017 ως σήμερα
 • Αντιπρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ από το 2012 ως σήμερα
 • Πρόσφατα Γεν.Γραμματέας στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
 • Μέλος του Δ.Σ. της  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗCPY

Πέραν αυτών ο ΠΣΕΠΕ είναι μέλος 2 διεθνών οργανισμών εφοδιαστών πλοίων

 • INTERNATIONAL SHIP SUPPLIERS & SERVICES ASSOCIATION (ISSA)
 • EUROPEAN SHIP SUPPLIERS ASSOCIATION (OCEAN) και παρακολουθεί τις εργασίες και τις θέσεις αυτών των οργανισμών.

Για να ανταποκριθώ στα καθήκοντα όλων αυτών των θέσεων καταβάλω μεγάλες προσπάθειες για πολλές ώρες καθημερινά, καθόσον σε όλες τις θέσεις πρέπει να είμαι ενήμερος για  τις εξελίξεις της νομοθεσίας, τα θέματα  που συζητούνται καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται.

 

Ποια είναι τα οφέλη των εφοδιαστών πλοίων από τη δράση του Συλλόγου;

Παρέχει ανελλιπώς υποστήριξη σε κάθε τελωνειακό πρόβλημα που ανακύπτει στις δραστηριότητες των μελών του

 • Παρέχει δωρεάν υπηρεσίες γνωστοποίησης αφερεγγυότητας προς τις εφοδιαστικές εταιρείες – μέλη του έπειτα από σύμβαση που έχει συνάψει με την «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» Οι πληροφορίες αφορούν μόνο σε νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λ.π.) και επιτηδευματίες με ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, αιτήσεις πτωχεύσεων, αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, διαταγές πληρωμής, πλειστηριασμούς ακινήτων και κινητών, προσημειώσεων σε υποθήκες, κατασχέσεις ακινήτων και εγγραφές επιταγών βάσει Ν.Δ. 1923. Έτσι ώστε να διαφυλαχτούν τα μέλη του ΠΣΕΠΕ από οικονομικά αφερέγγυους πελάτες ή προμηθευτές.
 • Προβάλλει μέσω της ιστοσελίδας μας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με την οποία διαλειτουργούμε
 • Ενημερώνει τα μέλη του με τις κοινοποιήσεις νέων κανονισμών,  κοινοτικών οδηγιών, νόμων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων.
 • Δέχεται ερωτήματα-απορίες από τα μέλη του και απαντάει άμεσα τεκμηριωμένα  συμβουλεύοντας και δίνοντας διευκρινίσεις.
 • Συντάσσει ανά δίμηνο ανασκόπηση που αποτυπώνει όλες τις δράσεις του ΠΣΕΠΕ, αποστέλλοντας την στα μέλη.
 • Ο ΠΣΕΠΕ αναρτά και επικαιροποιεί όλο το κοινοτικό και εθνικό νομικό πλαίσιο σχετικά με τους εφοδιασμούς πλοίων-εξαγωγές κτλ στην ενότητα της ιστοσελίδας του «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» http://www.ship-suppliers.gr/pages.asp?pid=4, το οποίο είναι κατηγοριοποιημένο ανάλογα με το φορολογικό και τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπάγονται.

Επιλύονται προβλήματα που αφορούν τον κλάδο σας;

Είναι πολλά τα προβλήματα που επιλύθηκαν από το 2011 που ανέλαβα την προεδρία του Συλλόγου.

Τα κυριότερα είναι:

 • Η εφαρμογή των διατυπώσεων επανεξαγωγής για τον εφοδιασμό πλοίων με μη ενωσιακά υλικά για τα οποία εφαρμόζονταν μέχρι το 2020  η διαδικασία Ειδικού Προορισμού η οποία ήταν μια χρονοβόρα τριπλή διαδικασία, εισαγωγής, αποθήκευσης, εξαγωγής, που μόνο πολλά προβλήματα δημιουργούσε αύξανε το διοικητικό κόστος και μείωνε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών έναντι των εφοδιαστών άλλων κρατών μελών της ΕΕ οι οποίοι εφάρμοζαν μόνο τη διαδικασία της επανεξαγωγής.
  Για την τροποποίηση αυτή έκανα επί 7 χρόνια αναφορές, τόσο σε υπηρεσιακούς, όσο και σε πολιτικούς παράγοντες και είχα συναντήσεις με πολλούς φορείς, για να τους πείσω για το αυτονόητο.
  Κινητοποιήθηκε ακόμη και η  TAXUD η οποία  έστειλε επιστολές στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Ελλάδας για να της εξηγήσουν το λόγο εφαρμογής αυτών των διαδικασιών, ενώ σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. εφαρμόζονταν μία μόνο διαδικασία επανεξαγωγής.
  Τελικά το 2020 έγινε επιτέλους κατανοητό τόσο στην αρμόδια Δ/ΝΣΗ ΔΔΘΕΚΑ της Α.Δ.Ε.Ε. όσο και στην πολιτική ηγεσία  ότι πρέπει να εφαρμόζεται μία μόνο διαδικασία και με νομοθετική παρέμβαση νόμος  4714/2020  έγινε  τροποποίηση  του αρ. 15  Ν. 438/76.
  Έτσι καταργήθηκε ο ειδικός προορισμός και καθιερώθηκε η διαδικασία της επανεξαγωγής για τον εφοδιασμό πλοίων με μη ενωσιακά εμπορεύματα.
 • Απαλλαγή από δασμό και φόρο των εμπορευμάτων που παραδίδονται σε αλιευτικά πλοία που αλιεύουν σε διεθνείς θάλασσες.
  Κι αυτό έγινε με τον νόμο  4714/2020  με  τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 10  του Ν. 438/76.

Θα μπορούσα να προσθέσω πλήθος άλλων ενεργειών για επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αφορούν το διαδικαστικό πλαίσιο και τις απαλλαγές από τον Φ.Π.Α., τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φόρο Κατανάλωσης για τον καφέ, το ηλεκτρονικό τσιγάρο και τον θερμαινόμενο καπνό.

 

Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν επιλύθηκαν και δημιουργούν προβλήματα στους εφοδιαστές πλοίων;

Βεβαίως και υπάρχουν. Θα σας αναφέρω τα σημαντικότερα.

Είναι γνωστό ότι για να γίνει ο εφοδιασμός πλοίων γραμμών εξωτερικού πρέπει να παρέχεται απαλλαγή από δασμό και φόρους για τα εφόδια.

Διαφορετικά οι πλοιοκτήτες και οι διαχειριστές των πλοίων ή οι διαχειριστές χωρών των πλοίων απευθύνονται σε άλλους εφοδιαστές στην Ευρώπη και εφοδιάζουν αυτοί τα πλοία  στα ελληνικά λιμάνια (δηλαδή στην πόρτα μας) ή σε λιμάνια του εξωτερικού που προσεγγίζουν  και προμηθεύονται από εκεί τα εφόδια που χρειάζονται.

Στην Ελλάδα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν χορηγείται η απαλλαγή από δασμό και φόρους για τον εφοδιασμό ορισμένων πλοίων όπως:

 • Όταν το φορολογικό στοιχείο δεν εκδίδεται από τον Έλληνα εφοδιαστή  κατ’ ευθείαν  προς τον πλοιοκτήτη αλλά προς αλλά πρόσωπα που νοικιάζουν  χώρους του πλοίου όπως εστιατόρια, χώρους διασκέδασης κ.ά. δεν παρέχεται με βάση ερμηνευτικών εγκυκλίων των κεντρικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. καμμιά απαλλαγή από δασμό Ε.Φ.Κ.- Φ.Κ.- Φ.Π.Α. εν αντιθέσει με τα οριζόμενα τις διατάξεις του αρ.10 του ν. 438/76 κ αρ.27 του ν.2859/00 όπως ισχύουν  και τα εφαρμοζόμενα στα αλλά κράτη μέλη. Με αποτέλεσμα να εκτρέπουμε εν γνώση μας τους εφοδιασμούς που πραγματοποιούνται στη χώρα μας στους εφοδιαστές που εδρεύουν στα αλλά κράτη μέλη.
 • Στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία τα οποία κάνουν κυκλικά ταξίδια στα νησιά του Αιγαίου και στη συνέχεια καταλήγουν σε λιμάνια της Τουρκίας (Κουσάντασι).
  Για την ως άνω απαλλαγή  στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία  υπήρξε θετική εισήγηση από την αρμόδια Δ/νση ΔΔΘΕΚΑ της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και της Α.Α.Δ.Ε. όμως για ανεξήγητους λόγους η διάταξη αυτή διεγράφη από το νομοσχέδιο λίγα λεπτά πριν την ψήφισή της.
 • Στα πολεμικά πλοία που ανήκουν σε χώρες εκτός ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω  γίνεται αντιληπτό ότι  αποτρέπεται η διάχυση των ελληνικών προϊόντων, η ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και επιπλέον χάνεται για την Ελλάδα ένα σημαντικό οικονομικό όφελος που θα πρόκυπτε από τις πωλήσεις των εφοδίων, αλλά και δημοσιονομικά δημιουργείται στέρηση φόρων που θα εισπράττονταν από το εισόδημα των ως άνω πωλήσεων εφοδίων.

Για τα θέματα αυτά συνεχίζουμε να καταβάλουμε προσπάθειες να πείσουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να εναρμονιστούμε όσο αναφορά τις  απαλλαγές από δασμό και φόρους για τα εφόδια που παραδίδονται στα ως άνω πλοία γραμμών εξωτερικού, όπως  άλλωστε  συμβαίνει και στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Από τις απαντήσεις σας κατανόησα ότι η επιτυχία του κλάδου σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ κατά πόσo  είναι  ικανοποιημένος ο φορέας σας από αυτές; Πιστεύετε ότι υπάρχει πεδίο βελτίωσης;

Καταρχήν έπειτα από την πάροδο περίπου 5 ετών προκύπτει ότι η αλλαγή  από Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ήταν ουσιαστική και όχι τυπική, δηλαδή δεν περιορίστηκε μόνο στην αλλαγή της ονομασίας.

Είναι γεγονός ότι έχει δοθεί έμφαση στην πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου που μας ικανοποιεί καθώς μέρα με τη μέρα διαπιστώνουμε ότι η παραβατικότητα περιορίζεται και μετατρέπεται σε πώληση από τις νόμιμες εταιρίες σε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες.

Έχουν επιτευχθεί μεγάλα βήματα αρχικά στις φορολογικές διαδικασίες, στην εξυπηρέτηση του πολίτη στις Δ.Ο.Υ. μέσω της ψηφιοποιήσης και της διαλειτουργικότητας με τα άλλα συστήματα και τα 2 τελευταία χρόνια επεκτείνεται στα τελωνεία και με ίδια βήματα ακολουθούν οι Χημικές υπηρεσίες. Όσον αφορά αν υπάρχει πεδίο  βελτίωσης  και ενέργειες, ασφαλώς υπάρχει.

Για να ενισχυθεί η εθνική οικονομία, ο πρωτογενείς τομέας να βελτιωθεί, το εμπορικό ισοζύγιο η λύση είναι να επικεντρωθούμε στη διευκόλυνση του εξαγωγικού, διαμετακομιστικού και εφοδιαστικού εμπορίου επί του πρακτέου.

Οφείλουμε ως χώρα να εκμεταλλευτούμε τη γεωγραφική μας θέση, τη ναυτική μας παράδοση, να επιταχύνουμε τους ρυθμούς στην υιοθέτηση των προτάσεων των φορέων αλλά και στην εφαρμογή κοινοτικών διατάξεων, να αφήσουμε πίσω μας αντιλήψεις, νοοτροπίες και στερεότυπα που δεν συνάδουν  την εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου.

Πόσο επηρεάζει τον κλάδο σας η ανάπτυξη της κρουαζιέρας στη χώρα μας;

Ο τρόπος χειρισμού των κρουαζιερόπλοιων κατά τη διάρκεια του covid από το σύνολο των υπουργείων και την Α.Α.Δ.Ε. ήταν πολύ ικανοποιητικός και αυτό η αγορά το αναγνωρίζει και το ανταποδίδει.

Οι προοπτικές για το 2023, με βάση τα σημερινά στοιχεία είναι πολύ ευοίωνες με μία μεσοσταθμική αύξηση περίπου 15%.

Επίσης εντυπωσιακά είναι τα προγνωστικά για το home porting στον Πειραιά.

Αυτή τη στιγμή  είναι ήδη 629 μια αύξηση της τάξεως του 43% σε σχέση με το 2022 που ήταν 441. Παράλληλα υπάρχει άνοδος για τα  λιμάνια Λαυρίου, Θεσσαλονίκης και Ηράκλειου.

Είναι σαφές ότι η βιομηχανία της κρουαζιέρας  επιλέγει την Ελλάδα ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου. Βέβαια ο στόχος πρέπει  να είναι, η διάχυση του οικονομικού   αποτυπώματος  της κρουαζιέρας στο σύνολο της οικονομικής αλυσίδας.

Όταν ένα κρουαζιερόπλοιο προσεγγίζει στο λιμάνι απασχολούνται εργαζόμενοι από δεκάδες  διαφορετικά επαγγέλματα (π.χ. ξεναγοί, αρχαιολογικοί χώροι, καταστήματα, εστιατόρια, τουριστικά γραφεία,  ναυτιλιακά γραφεία κ.ά.) κατά συνέπεια, ο οικονομικός αντίκτυπος και οι επιδράσεις δρουν πολλαπλασιαστικά, τονώνοντας σημαντικά την εθνική οικονομία.

Οι ελληνικές εφοδιαστικές εταιρείες δυστυχώς δεν καταφέρνουν να αποκομίσουν το ανάλογο όφελος, καθώς είτε δεν μπορούμε να τα εφοδιάσουμε λόγω λανθασμένης ερμηνείας  των ισχυουσών διατάξεων  την οποία περιέγραψα παραπάνω, είτε όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κρουαζιερόπλοια δεν έχουμε τη δυναμική των αποθεμάτων και της διατήρησης  πάγιας σταθερής τιμής πώλησης για όλη τη σεζόν.

 

Ποια είναι τα οράματα για το μέλλον του εμπορίου εφοδιασμού πλοίων;

Θα τα χώριζα σε 2 τομείς, ο ένας είναι το θεσμικό πλαίσιο διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πώληση και ο άλλος είναι το εμπορικό πλαίσιο όπως ραγδαία έχει διαμορφωθεί και τείνει να εξελιχθεί.

Όσον αναφορά τον πρώτο τομέα:

 • Το βασικό όραμα είναι να υπάρχει απαλλαγή για όλα τα εφόδια που παραδίδονται σε όλα τα πλοία γραμμών εξωτερικού χωρίς καμία διάκριση, όπως συμβαίνει στα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
 • Πέραν αυτού παρακολουθούμε τις τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων και προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατό απλούστερες ώστε να πραγματοποιείται ο εφοδιασμός πλοίων άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Με τις διατάξεις αρ.10-15 της Τ 1940/03 Α.Υ.Ο έχουμε μία απλουστευμένη διαδικασία εφοδιασμού πλοίων που θα τολμούσα να χαρακτηρίσω ως υπέρ -απλουστευμένη. Εφαρμόζεται από 99% των επαγγελματιών εφοδιαστών  πλοίων  η οποία ικανοποιεί  τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα καθώς εξυπηρετεί παράλληλα 2 στόχους: τη διευκόλυνση του εφοδιαστικού εμπορίου και τη διασφάλιση  των συμφερόντων του Δημοσίου και της Ε.Ε.

Επειδή έχουμε ενημερωθεί ότι η διαδικασία αυτή θα αλλάξει στο μέλλον λόγω εφαρμογής ενιαίας ηλεκτρονικής διαδικασίας εξαγωγής  AUTOMATIC EXPORT SYSTEM η οποία θα εφαρμοστεί και στις διατυπώσεις εφοδιασμού πλοίων, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και  υποβάλουμε  προτάσεις στις αρμόδιες Δ/νσεις της Α.Α.Δ.Ε.  οι οποίες τις ενστερνίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό για να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον φιλικό στον εφοδιαστή πλοίου που  θα εξασφαλίζει την τελωνειακή επιτήρηση των εφοδίων.

Στόχος μας να γίνει κατανοητό ότι ο εφοδιασμός πλοίων έχει ιδιαιτερότητες και  άλλα χαρακτηριστικά από την εξαγωγή, δηλαδή δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με την πρακτική του copy -paste τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψιν για να μη δημιουργηθούν διαδικαστικά προβλήματα με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους ή τη ματαίωση  ή την καθυστέρηση των εφοδιασμών πλοίων, πράγμα που θα οδηγήσει σε δυσφήμηση.

 • Υλοποίηση της Ηλεκτρονικής εφαρμογής από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. με τίτλο <<e – Charter Permission>>  η οποία έχει δρομολογηθεί για την έκδοση Άδειας εκναύλωσης ορισμένης ισχύος και την απόδοση Τέλους Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 18 του ν. 4926 / 2022 αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά τόσο στην παροχή κινήτρων επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στον τομέα του yachting, όσο και στην εισροή κρατικών εσόδων, άμεσων και έμμεσων.
 • Η προσπάθεια από τα συναρμόδια υπουργεία για την  επαναλειτουργία εντός του 2023 των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σκαραμαγκά με νέα πρότυπα είναι ένα ακόμα θετικό στοιχείο για ανάπτυξη του κλάδου μας και της Εθνικής Οικονομίας.

Όσον αναφορά τον δεύτερο τομέα:

Είναι γεγονός ότι οι εφοδιαστές καλούνται να  είναι συνεχώς σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τη νομική και τη διεθνή εμπορική πολυπλοκότητα, καθώς και να διαχειριστούν ένα διευρυμένο κωδικολόγιο  περί των 18.000 ειδών για την κάλυψη των αναγκών των πλοίων.

Το ξέσπασμα της κρίσης covid – 19 λειτούργησε ως επιταχυντής των εξελίξεων και είχε ηχηρό αντίκτυπο σε πολλές δραστηριότητες  με αποτέλεσμα να  επιταχύνει τον μετασχηματισμό του παγκοσμίου εμπορίου, της εργασίας  και της εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίς φυσικά  να αφήνει τον κλάδο μας  ανέπαφο.

Είναι πολύ θετικό ότι ορισμένα μέλη μας έχουν ήδη αναδιαμορφώσει το πλαίσιο λειτουργείας  τους και υιοθετήσει ένα πιο διευρυμένο επιχειρηματικό σχέδιο.

Από τα παραπάνω περιγραφόμενα γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

Η θάλασσα είναι ο πλούτος που πάντα θα υπάρχει, άλλωστε ακόμα και στον covid  τα πλοία ήταν τα μονά που  δεν σταμάτησαν.

Οι επιχειρηματικές πρακτικές αν θέλουμε  να είναι πετυχημένες πρέπει να  γίνονται με σταθερά βήματα, να έχουν μετρήσιμους στόχους και να ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες των πελατών μας.

 στόχος της επιχειρηματικής συνέχειας της προσέλκυσης και διακράτησης ταλαντούχων εργαζομένων για να καλύψουν τις νέες διευρυμένες ανάγκες γίνεται ολοένα πιο ουσιαστικός. Η αντιμετώπιση  των διεθνών προκλήσεων ανταγωνισμού απαιτεί συνεργασία μεταξύ ισάξιων εταιρειών είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού, καθώς είναι προφανές ότι κανείς  εφοδιαστής δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μεμονωμένα.

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, ο σεβασμός  των εργαζομένων, η διαφάνεια στο επιχειρείν, η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων  αποτελούν τα συστατικά  ενός ολοκληρωμένου στόχου της σύγχρονης εφοδιαστικής  επιχείρησης.

Παγκόσμια προτεραιότητα στον επιχειρηματικό κόσμο αποτελεί η υλοποίηση των κριτήριων E.S.G. που σχετίζονται με την προστασία περιβάλλοντος,  τη στήριξη της κοινωνίας  και την εταιρική διακυβέρνηση. Έτσι και οι εφοδιαστικές επιχειρήσεις καλούνται να αξιολογήσουν  τον βαθμό υιοθέτησης των δράσεων  για τους 3 πυλώνες E.S.G.

Πρόσφατα, το Συμβούλιο Βαλτικής και Διεθνούς Ναυτιλίας (BIMCO) ξεκίνησε  εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη της αφαίρεσης πλαστικών φιαλών μιας χρήσης από τα πλοία.