Συνέντευξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.Παναγιώτη Κουρουμπλή

1995

Ο Υπουργός μας μιλάει για την κατασταση στην Ελληνικη Ναυτιλια καθως και για το εργο που εχει επιτελεσει ολον αυτον τον καιρο που ηγειται αυτου του νευραλγικου τομεα.

Θα ξεκινήσουμε με αυτό που θεωρούμε τη βάση για την Ναυτιλία μας υπουργέ τη Ναυτική Εκπαίδευση. Ξέρουμε ότι έχετε πολύ ενεργό δράση, αλλά ξέρουμε και ότι υπάρχουν πάντα φωνές για κάτι περισσότερο.

Σωστά. Η ναυτική εκπαίδευση είναι ο  πυλώνας για να έχουμε μια ναυτιλία  πρώτη παγκοσμίως. Και πρέπει να σας πω ότι ξεπερνούν τις 20 οι ενέργειες του Υπουργείου επί ημερών μου, γύρω από τη Ναυτική Εκπαίδευση. Επίσης πρέπει να σας πω ότι η ελληνική ναυτική εκπαίδευση είναι δημόσια και υπόκειται σε όλους τους προβλεπόμενους θεσμικούς ελέγχους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.  Η Ελληνική Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση που παρέχεται είναι σύμφωνη με διεθνή πρότυπα υψηλού επιπέδου και ως τέτοια πιστοποιείται.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τεχνογνωσία, η ευρηματικότητα στις δύσκολες στιγμές  και ο επαγγελματισμός των Ελλήνων ναυτικών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής και της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Η διατήρηση και διεύρυνση αυτών των χαρακτηριστικών αποτελεί βασική προτεραιότητα για την πολιτική του Υπουργείου, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, η επένδυση στην εκπαίδευση του Έλληνα ναυτικού, είναι η αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η ναυτιλία να παραμείνει ανταγωνιστική. Η αφοσίωση και επιμονή για διαρκώς αναβαθμιζόμενη δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις, τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα αποτελεί ύψιστο στόχο του Υπουργείου.

Στο πλαίσιο αυτό, σας θυμίζω αυτά που έχουμε κάνει. Πρόκειται για ενέργειες που αποδεικνύουν την πολιτική βούληση για συνεχή αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης:

 1. Τροποποιήσαμε του Π.Δ 141/2014, για τις προϋποθέσεις απόκτησης των Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας. Η ανάγκη τροποποίησης του Π.Δ 141/2014 προέκυψε από τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του και ειδικότερα το πρόβλημα του «αδιεξόδου» στο οποίο είχαν περιέλθει οι απόφοιτοι Μηχανολογίας ΑΕΙ και ΤΕΙ προκειμένου να αποκτήσουν το ΑΝΙ Μηχανικού Ε.Ν. Γ΄ τάξης. Οι αλλαγές πρέπει να σας πω είχαν τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμμετεχόντων στην Ομάδα Εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου της ΕΕΕ.
 2. Τον Νοέμβριο του 2016 ιδρύσαμε το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών Ε.Ν. στην ΑΕΝ Ασπροπύργου, το οποίο έχει ως σπουδαστές αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ Τμημάτων Ηλεκτρολογίας. Η ίδρυση και λειτουργία και αυτού του Ειδικού σχολείου προήλθε από την τροποποίηση του Π.Δ 141/2014 και η ίδρυσή του αποτελούσε πάγιο και χρονίζον αίτημα τόσο των ναυτιλιακών εταιρειών όσο και της ΠΝΟ.
 3. Προσλάβαμε εγκαίρως το ωρομίσθιο προσωπικό των εκπαιδευτικών των ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ και Σωστικών, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018. Νωρίτερα, τουλάχιστον 2 μήνες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν από τον Σεπτέμβριο 2015.
 4. Διεκδικήσαμε από τα συναρμόδια Υπουργεία και πετύχαμε το στόχο πλήρωσης 17 οργανικών θέσεων μόνιμου/ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προσωπικού (13 για ΑΕΝ/ 4 για ΚΕΣΕΝ), παρά τις γνωστές δημοσιοοικονομικές συνθήκες και τους περιορισμούς των θεσμών. Μάλιστα όλες οι θέσεις αφορούσαν την ειδικότητα του «ναυτοδασκάλου» δηλ. Πλοιάρχους και Μηχανικούς και η πρόσληψή τους ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2017.
 5. Διαμορφώσαμε τη λειτουργία «πιλοτικής» εφαρμογής του Γραφείου Σταδιοδρομίας προς υποβοήθηση της ναυτολόγησης των σπουδαστών στα εκπαιδευτικά ταξίδια.
 6. Στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου αποκαταστάθηκε με δωρεά της ΕΕΕ και του ΝΕΕ, κατόπιν εποικοδομητικής συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής με τους δωρητές, το χρόνιο πρόβλημα του δικτύου υποδομής του κτιρίου.  Το έργο μαζί με την ανακατασκευή του αμφιθεάτρου της ΑΕΝ/Ασπροπύργου εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 2016.
 7. Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΕΝ/Μακεδονίας, με δωρεά της ΕΕΕ κατόπιν εποικοδομητικής συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον δωρητή.
 8. Εκπονήθηκε τεχνικο-οικονομική μελέτη για τη δημιουργία ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων και ΚΕΣΕΝ Μηχανικών στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ Μακεδονίας.
 9. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία των «τόρνων» του Μηχανουργείου της ΑΕΝ/Ασπροπύργου, που επίσης αποτελούσε χρόνιο πρόβλημα.
 10. Με νομοθετική ρύθμιση στον Ν. 4429/2016 επετεύχθη η επίλυση ορισμένων προβλημάτων στις ΑΕΝ και τα ΚΕΣΕΝ, τα οποία είχαν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του Π.Δ 103/2014.
 11. Για τις ελλείψεις του εξοπλισμού των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ έχουμε επιτύχει αφενός την ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 έργων για τις ΑΕΝ/Οινουσσών, Χίου Σύρου, Κρήτης και Μακεδονίας και αφετέρου την ωρίμανση έργων για τις ΑΕΝ Ασπροπύργου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Κύμης και των ΚΕΣΕΝ μετά από μεγάλες προσπάθειες και σε συνεργασία με τους αρμόδιους περιφερειάρχες. Αναλυτικότερα συζητούμε για τα εξής κονδύλια: Για τις ΑΕΝ/Οινουσσών και Χίου 1.130.769 ευρώ, για την ΑΕΝ/Σύρου 500.000 ευρώ, για την ΑΕΝ/Κρήτης 2.500.000 ευρώ, για την ΑΕΝ/Μακεδονίας 700.000 ευρώ, για την ΑΕΝ/Ασπροπύργου και τα ΚΕΣΕΝ 4.500.000 ευρώ, για την ΑΕΝ/Ηπείρου 1.200.000 ευρώ, για την ΑΕΝ/Ιονίων Νήσων 955.000 ευρώ και για την ΑΕΝ/Κύμης 156.000 ευρώ.
 12. Δημιουργήθηκε Ομάδα Εργασίας εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της Ναυτικής Εκπαίδευσης, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
 13. Αυξήθηκε ο αριθμός των νεοεισαγομένων σπουδαστών στις ΑΕΝ, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, κατά 205 σπουδαστές, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
 14. Αυξήσαμε τον αριθμό των ωρομισθίων καθηγητών κατά 20% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου αντιμετωπισθεί η αύξηση των σπουδαστών, αλλά και για λόγους ποιοτικότερης εκπαίδευσης.
 15. Με νομοθετική ρύθμιση, που αφορά την εκπαίδευση, στο πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ (Ν. 4507/2017) επαναφέραμε τη σίτιση των σπουδαστών με την έννοια του επιδόματος, ιδρύουμε ι ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων και ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στην ΑΕΝ/Μακεδονίας, ιδρύεται Σχολή Σωστικών στην ΑΕΝ/Οινουσσών, ιδρύεται Ειδικό σχολείο Μηχανικών στην ΑΕΝ/Χίου, και τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των ΚΕΣΕΝ με ίδιες αυτών δαπάνες και μέσα.
 16. Έγινε σύνδεση των ΑΕΝ με ΤΕΙ και ΑΕΙ μέσω υπογραφής μνημονίων συνεργασίας. Για παράδειγμα η ΑΕΝ/Μακεδονίας υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, η ΑΕΝ/Ασπροπύργου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με το ΤΕΙ Πειραιώς, το Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης με του ΥΝΑΝΠ και του Πανεπιστήμιο Πειραιώς επίσης με το ΥΝΑΝΠ.
 17. Έχουμε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου για την εκπόνηση μελέτης όσον αφορά την ανεύρεση των αιτίων διαρροής των σπουδαστών από τις ΑΕΝ.
 18. Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή των εγκαταστάσεων της ΑΕΝ/Ιονίων Νήσων με δωρεά του Ιδρύματος Ευγενίδου.
 19. Υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Ίδρυμα Ευγενίδου για την ανακαίνιση της ΑΕΝ/Κύμης. Τόσο η υπογραφή της σύμβασης όσο και το αμέσως προηγούμενο έργο επετεύχθησαν κατόπιν εποικοδομητικής συνεργασίας του Υπουργείου με το Ίδρυμα Ευγενίδου.
 20. Εγκατάσταση συστήματος e-learning σε όλες τις ΑΕΝ, κατόπιν δωρεάς της εταιρείας SQLearn, ούτως ώστε οι σπουδαστές να έχουν τη δυνατότητα σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επί θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας ναυσιπλοΐας και των σύγχρονων τεχνολογιών.
 21. Ανακατασκευάστηκε η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην ΑΕΝ Ύδρας με δωρεά του ΝΕΕ κατόπιν εποικοδομητικής συνεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τον δωρητή.
 22. Ξεκίνησε διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας για την αναβάθμιση των ΕΠΑΛ Ναυτικού τομέα και για τη διερεύνηση των προϋποθέσεων για τη βέλτιστη επαγγελματική εξέλιξή τους. Σημειώνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί ήδη δύο συναντήσεις με το Υπουργείο Παιδείας και επίκειται και 3η, στην οποία θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
 23. Επίσης ετοιμάζεται διάταξη για τη σύσταση 100 νέων θέσεων μόνιμων και ΙΔΑΧ εκπαιδευτικών, όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων στις ΑΕΝ και στα ΚΕΣΕΝ.

Πρέπει επίσης να σας πω ότι  το ΥΝΑΝΠ συνδιαμορφώνει παράλληλα, σε αγαστή  συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς της ναυτιλίας,  τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και στο θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης. Η ενσωμάτωση και απρόσκοπτη εφαρμογή των τροποποιήσεων της Manila στη ΔΣ STCW αποτέλεσε πρώτη προτεραιότητα. Παρακολουθούμε ανελλιπώς και συνδιαμορφώνουμε τις μελλοντικές εξελίξεις στο πλαίσιο των αρμοδίων οργάνων του ΙΜΟ (Υποεπιτροπή ΗΤW και Επιτροπή MSC,) και της ΕΕ (Συμβούλιο, Επιτροπή COSS, EMSA).

Επίσης παρακολουθούμε στενά και αξιολογούμε με ενεργό τρόπο τη διαδικασία αξιολόγησης από την EMSA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης σημαντικών κρατών παροχής ναυτεργατικού δυναμικού  που ως γνωστόν αποτελεί σημαντική δεξαμενή και για την ελληνόκτητη ναυτιλία. Συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας της νομοθεσίας της Ε.Ε. (Refitprocess), ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης των Οδηγιών 2008/106/ΕΚ και 2005/45 και θα παρακολουθήσουμε πολύ στενά την επικείμενη νομοθετική διαδικασία εντός των οργάνων της Ε.Ε.

Τέλος, επανεκκινήσαμε με δυναμισμό τη διαδικασία σύναψης διμερών συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας με τρίτες χώρες, προκειμένου να διευρύνουμε το εύρος επιλογών των πηγών  προέλευσης ναυτεργατικού δυναμικού, προς όφελος της ναυτιλίας μας. Αποτέλεσμα της συντονισμένης αυτής προσπάθειας ήταν η υπογραφή τους τελευταίους μήνες του 2017 και τον Ιανουάριο 2018 τριών νέων συμφωνιών με τη Ρωσία, την Ιορδανία και την Κούβα.  Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται αμείωτη και ελπίζουμε προσεχώς να ανακοινώσουμε την υπογραφή περισσότερων αντίστοιχων συμφωνιών.

Πολύ δυναμικές ενέργειες είναι αλήθεια, ωστόσο δεν θα αποφύγουμε τον πειρασμό να σας ρωτήσουμε τι γίνεται με την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση;

Με τόσα που σας απαρίθμησα είναι ξεκάθαρο ότι προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση και η αναβάθμιση με κάθε τρόπο της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η ιδιωτική εκπαίδευση έχει το σοβαρό μειονέκτημα ότι τα παιδιά πρέπει να πληρώσουν για να σπουδάσουν. Το ζήτημα πάντως της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης το θέτει η ζωή. Ανοίξαμε το δρόμο με τα ΚΕΣΕΝ και είναι  κάτι που το εξετάζουμε.

Τα λιμάνια προχωρούν κύριε υπουργέ;

Τα λιμάνια της Ελλάδας θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μία από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Διανύουμε  περίοδο κατά την οποία το παγκόσμιο εμπόριο  είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τις μεταφορές να  παίζουν κρίσιμο ρόλο. Οργανώνουμε λοιπόν μια λιμενική πολιτική, με στόχο η λιμενική βιομηχανία της Ελλάδας, να αξιοποιήσει τη γεωστρατηγική θέση της χώρας. Τα λιμάνια μας, μικρά, μεσαία και μεγάλα, θα είναι πύλες εισόδου αγαθών και υπηρεσιών στην Ευρώπη, καθώς συνδέονται με  τα μεγάλα  διευρωπαϊκά δίκτυα.

Η ανάπτυξη του  λιμανιού του Πειραιά είναι τεράστια. Την ίδια περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη, η οποία προχωρεί. Προ ημερών ψηφίσαμε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ. Σημειώστε ότι και στα δύο λιμάνια, εξασφαλίσαμε εργασιακή ειρήνη, έχοντας συνεχείς επαφές με τους εργαζόμενους, τα δικαιώματα των οποίων προστατεύσαμε με κάθε τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι η πρόσφατη νέα ΣΣΕ που υπογράφηκε στον ΟΛΠ.

Και έχουμε ακόμα δέκα λιμάνια, για τα οποία το ΤΑΙΠΕΔ έχει συντάξει εκθέσεις για την αξιοποίησή τους. Εδώ θα προχωρήσουμε με μία πιο αποτελεσματική μέθοδο που ακολουθείται στην Ευρώπη και είναι η παραχώρηση δραστηριοτήτων και όχι η πώληση των μετοχών του λιμανιού. Θα αποφύγουμε έτσι μονοπωλιακές καταστάσεις και θα συνεργαστούμε με παραχωρησιούχους που θα έχουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Και εδώ θέλω να σημειώσω ότι τα λιμάνια υποστηρίζονται συνεχώς. Σημειώστε τις προσπάθειες που έγιναν, για να αυξηθεί το προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας και για τον εκσυγχρονισμό του Πλοηγικού Σταθμού του Πειραιά, όπου τώρα λειτουργούν και οι πέντε πλοηγίδες, ενώ πέρυσι βρήκαμε να λειτουργεί μία και αυτή με μισή μηχανή.  Αγοράσαμε δέκα μηχανές και έχουμε αρχίσει τη διαδικασία για την κατασκευή ακόμα επτά πλοηγίδων. Γιατί λιμάνια χωρίς πλοηγίδες είναι «δώρο άδωρο». Από το 2003 είχε να γίνει τέτοια προμήθεια στην Πλοηγική Υπηρεσία. Οι μηχανές είχαν “λιώσει”, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά τότε οι πλοηγοί. Και γιατί αυτό; Γιατί κάποιοι που ήθελαν την ιδιωτικοποίηση της Υπηρεσίας αρνούνταν να την εκσυγχρονίσουν. Εμείς εμμένουμε στο Δημόσιο χαρακτήρα της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Πολύ λόγος γίνεται Κ. Κουρουμπλή και για τις παραχωρήσεις τμημάτων των λιμανιών στις τοπικές κοινωνίες.

Ναι σωστά. Είναι δέσμευση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η οποία υλοποιείται με γοργούς ρυθμούς. Τμήματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένων, που δεν χρησιμοποιούνται για λιμενική δραστηριότητα, παραχωρούνται στις τοπικές κοινωνίες. Πειραιάς, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Ηράκλειο έχουν ανοίξει το δρόμο. Δώσαμε σκληρή μάχη με τους επενδυτές για να μείνει στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης ο Προβλήτας 1.  Επιπλέον από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ, η κοινωνία της Θεσσαλονίκης ωφελείται, με τους παραλιμένιους Δήμους να εισπράττουν 3,5% των εσόδων του ΟΛΘ. Μέχρι τώρα, ίσχυε ότι τα έσοδα ήταν μόνο 2% και τα χρήματα πήγαιναν στο Ελληνικό Δημόσιο. Αλλά η δική μας φιλοσοφία είναι ότι από τη δραστηριότητα του λιμανιού, υπάρχει επιβάρυνση στις τοπικές κοινωνίες. Κατά συνέπεια αυτές πρέπει να έχουν και κάποιο όφελος. Επιπλέον, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η Δημόσια Αρχή Λιμένων και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός  έρχονται να επιβλέψουν τους όρους με τους οποίους προχωρούν οι επενδύσεις. Δε γίνεται να έχουμε για παράδειγμα μια επένδυση, χωρίς την απαραίτητη προστασία του περιβάλλοντος. Οι επενδυτές πρέπει να συνεργάζονται με την Ελληνική Κυβέρνηση και να συμμορφώνονται με την ελληνική νομοθεσία.

Και με τα ναυάγια υπουργέ;

Ακόμα μία πονεμένη ιστορία. Θα την περιγράψω περιληπτικά. Επί χρόνια κανείς εκ των υπευθύνων δεν υποχρεωνόταν να ανελκύσει ναυάγιο. Έτσι έμεναν στη θάλασσα δεκάδες εν δυνάμει περιβαλλοντικές βόμβες. Αλλάζουμε κι εδώ το τοπίο. Βλέπουμε για πρώτη φορά την ανέλκυση ναυαγίων, με πρωτοβουλίες των υπηρεσιών του Υπουργείου. Στόχος είναι να θεσμοθετήσουμε και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ώστε τα ναυάγια να ανελκύονται, όπως σήμερα, χωρίς δηλαδή κόστος για το ελληνικό δημόσιο. Είναι άλλοι αυτοί που πρέπει να πληρώσουν και να ανελκύσουν ένα ναυάγιο και όχι το Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό Δημόσιο σε πρώτη φάση δε θα απέκλειε μάλιστα και ενδεχόμενα οφέλη του από τις ανελκύσεις. Είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε και σχεδιάζουμε νομοθετική ρύθμιση.

Σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία, ότι καταργήσατε τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων. Τι απαντάτε;

Ο Κλάδος ελέγχου πλοίων δεν καταργήθηκε. Αντιθέτως αναβαθμίστηκε. Βασικά θα ελέγχει τους νηογνώμονες και οι νηογνώμονες θα ελέγχουν τα πλοία. Στο παρελθόν η ίδια υπηρεσία έλεγχε τα πλοία, αλλά και τα στελέχη της που έλεγχαν τα πλοία.  Με το νόμο 4504 μάλιστα συστήνουμε για πρώτη φορά ειδικό Σχολείο Επιθεωρητών και για πρώτη φορά ορίζουμε τα προσόντα που πρέπει να έχει ένα στέλεχος του Υπουργείου για να γίνει Επιθεωρητής, ώστε ο Κλάδος να έχει εξειδικευμένα στελέχη. Επίσης φροντίσαμε για τον εκσυγχρονισμό του μηχανογραφικού συστήματος του Κλάδου, σε τέτοιο βαθμό που τα σχετικά του πιστοποιητικά να μην έχουν πλέον έντυπη μορφή, αλλά μόνον ηλεκτρονική.  Εκπονήσαμε λοιπόν πρόταση για ένα ειδικό έργο που αφορά τον ΚΕΠ και εντός των ημερών η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής θα μας το εγκρίνει. Πρόκειται για  το Ολοκληρωμένο Σύστημα Επιθεώρησης Πλοίων, προϋπολογισμού 2.000.000,00€ το οποίο περιλαμβάνει επέκταση και αναβάθμιση της λειτουργικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες διενέργειας των επιθεωρήσεων, η έγκαιρη ενημέρωση των ελεγκτικών αρχών και των εμπλεκομένων και η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με το έργο αυτό, ενισχύεται ο μηχανισμός του ΚΕΠ, γιατί η πρόσβαση στα απαραίτητα Μητρώα πλοίων και εταιρειών μέσω έξυπνων συσκευών, θα μειώσει το χρόνο διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες τεχνολογίες για την υποστήριξη ψηφιακών πιστοποιητικών επιθεώρησης και επαλήθευσης της γνησιότητάς τους, ώστε να καταργηθεί, όπως είπα, η έντυπη μορφή τους.

Πρέπει επίσης να σας πω ότι με τον νόμο 4504 αλλάξαμε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών Νηογνωμόνων. Το κάναμε πιο αυστηρό και πιο απαιτητικό. Έχουμε θέσει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα μέσα στον οποίο οι ελληνικοί νηογνώμονες πρέπει να αποκτήσουν όλα τα χαρακτηριστικά της IACS, για να συνεχιστεί η λειτουργία τους.  Αντίθετα με όσα λέει η Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν έχουμε καταργήσει κανέναν κλάδο, ενώ η ΝΔ  αφενός σε μια νύχτα κατάργησε 2.500 οργανικές θέσεις λιμενικών και έκλεισε την ΕΡΤ, αφετέρου είναι γνωστές οι προσπάθειές της για την ιδιωτικοποίηση της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Πρόσφατα εισηγηθήκατε την παράταση της θητείας του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος. Τι σημαίνει αυτό για το Λιμενικό Σώμα;

Το Λιμενικό Σώμα έχει αποδείξει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του. Από την απλή αστυνόμευση ως τη διάσωση ανθρώπων από τη θάλασσα, κυρίως κατά την προσφυγική κρίση. Το Λιμενικό δοκιμάζεται καθημερινά και κάθε μέρα αποδεικνύει τον επαγγελματισμό του και την αρτιότητά του. Πρόσφατα έδειξε ότι είναι και ο πρώτος φράκτης στον οποίον σπάει η νευρικότητα της γειτονικής Τουρκίας, η οποία έχει εμπλακεί σε μια αιματηρή περιπέτεια στα νότια σύνορά της. Το Λιμενικό αναδεικνύεται σε κρίσιμο πυλώνα της ασφάλειας και της χώρας και  της θάλασσας και μάλιστα βραβεύεται και επιβραβεύεται  για τις επιτυχίες του στη δίωξη του πάσης φύσεως λαθρεμπορίου.

Επιδιώκουμε σταθερότητα στο Σώμα και προωθούμε μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα τόσο για το Λιμενικό όσο και για το Υπουργείο Ναυτιλίας, ώστε να εξασφαλίσουμε θαλάσσια επιτήρηση με σύγχρονα ηλεκτρονικά σύστημα και με σύγχρονα σκάφη. Και επιδιώκουμε όλα τα  προγράμματα που διακινεί το Υπουργείο να είναι συμπαραγωγές και να υλοποιούνται στην Ελλάδα.  Επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία του Λιμενικού Σώματος αλλάζει ο τρόπος εισαγωγής στις παραγωγικές του Σχολές, η οποία στο εξής θα γίνεται μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων.