Νέα συνεργασία: Η Oriani αντιπροσωπεύει την OceanScore για το νέο ευρωπαϊκό μέτρο εμπορίας εκπομπών EU ETS

459

Philip Uhrskov Nielsen
Co-Founder

 

Η ώρα έφτασε

Ξεκίνησε η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού καθεστώτος εμπορίας εκπομπών (ETS) για την ναυτιλία. Καθώς οι κανονιστικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες χτυπάνε κόκκινο, η προσδοκία ενός νέου, δυνητικά δαπανηρού και επικίνδυνου οικονομικού περιβάλλοντος φαίνεται μεγάλη. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το μέσο πλοίο στην ΕΕ θα μπορούσε να έχει ετήσια δαπάνη πίστωσης άνθρακα ύψους 500 χιλιάδων ευρώ μόλις εφαρμοστεί πλήρως ο κανονισμός. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι προβλέψεις αναφέροντας ότι ο νέος αυτός κανονισμός θα φτάσει να στοιχήσει συνολικά στον κλάδο ποσό ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εν μέσω αυτής της μεταβατικής περιόδου, η Oriani θέλοντας να προφέρει μια άμεση και βέλτιστη διαχείριση των EUAs, είναι περήφανη για την συνεργασία της με την OceanScore.

Η OceanScore χαρακτηρίζεται ως ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς παρόχους για τη διαχείριση και αγοραπωλησία των EUAs. Η απλότητα και η ευχρηστία που παρέχει διευκολύνει τη διαχείριση των προκλήσεων ETS για τους πλοιοκτήτες, τους διαχειριστές και τους χειριστές. Τέλος, η πλατφόρμα της OceanScore προσφέρει απαράμιλλη διαφάνεια και απόλυτο έλεγχο σε μια περίπλοκη, πρωτόγνωρη και δύσκολη διαχειριστικά αλλά και οικονομικά διαδικασία.

Κανονισμός

Είναι μια δαπάνη που ισχύει για ταξίδια που πραγματοποιούνται εντός ή εκτός ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα για το 100% των εκπομπών από ταξίδια εντός της ΕΕ, το 50% από εκτός ΕΕ προς την ΕΕ ή 0% εάν δεν αγγίζουν κανένα λιμάνι της ΕΕ. Οι συνολικές εκπομπές υπολογίζονται με βάση την ταχύτητα και την κατανάλωση του πλοίου καθώς και το καύσιμο που χρησιμοποιείται. Αυτός ο αριθμός στη συνέχεια οδηγείται προς τα κάτω από τη λογική σταδιακής εισαγωγής*. Ο αριθμός που υπολογίζεται είναι ο αριθμός των allowances που θα πρέπει να παραδώσει η εταιρεία βασιζόμενη στο κόστος των εκπομπών της στο σύνολο.

Σε μια από τις τελευταίες ανακοινώσεις της, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διευκρίνισε ότι οι ιδιοκτήτες θα φέρουν την κύρια ευθύνη στο επερχόμενο Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών (ETS). Ωστόσο, η ΕΕ επέτρεψε επίσης την ευελιξία, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να αναθέτουν αυτήν την ευθύνη σε κατόχους καθορισμένων επιχειρησιακών οντοτήτων (DOC) μέσω αμοιβαίας συμφωνίας.

Παράλληλα με τον αγώνα του κλάδου προς την εφαρμογή του ETS, το επόμενο βασικό βήμα περιλαμβάνει την ανάθεση σε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές που ανήκουν σε Μητρώα Ένωσης για συγκεκριμένη χώρα να ανοίξουν Φορέα Εκμετάλλευσης.

Αρχικά ήταν προγραμματισμένο για τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή καθυστέρηση. Παρόλα αυτά, συνιστάται στα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεχίσουν κανονικά τις προετοιμασίες τους.

* Υπάρχει κάποια λογική σταδιακής εισαγωγής για να δοθεί χρόνος στον κλάδο να προσαρμοστεί, ξεκινώντας με συγκεκριμένο ποσοστό των συνολικών εκπομπών για τα πρώτα δύο χρόνια: 40% το 2024, 70% το 2025 και τέλος, το 100% από το 2026 και μετά.

Η ομάδα και το προϊόν

Ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο του 2023, περισσότερες από 50 ναυτιλιακές εταιρείες έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα της OceanScore. Αυτή η ισχυρή συμμετοχή αποτελεί απόδειξη της αποτελεσματικότητάς της στην αντιμετώπιση των μοναδικών προκλήσεων που θέτουν οι επικείμενοι κανονισμοί εμπορίας εκπομπών.

Με παραπάνω από 1.000 ενεργά πλοία σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, είναι εμφανή τα πλεονεκτήματα που προέρχονται από τη χρήση της πλατφόρμας ETS Manager και των πολλών δυνατοτήτων της η οποία είναι χωρισμένη σε συγκεκριμένες κατηγορίες με σειρά προτεραιότητας, ώστε να κατευθύνουν το χρήστη σε μια σειρά απαιτούμενων ενεργειών. Αναφέροντας ενδεικτικά κάποιες όπως η συγκέντρωση των καθημερινών αναφορών των πλοίων (noon Reports), η καταγραφή on/off hire, η δήλωση γεγονότων (SoF), η κατανομή αλλά και ζήτηση των αντίστοιχων EUAs.

Αξιοσημείωτα είναι τα ανεκτίμητα σχόλια, οι ερωτήσεις και οι προτάσεις που λαμβάνονται καθημερινά υπόψη από τις ναυτιλιακές εταιρείες, δίνοντας ώθηση για την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του προϊόντος και των υπηρεσιών.

Πηγή: OceanScore – Παρακολούθηση κατανομής, αιτημάτων και συλλογής EUA από διαφορετικούς ναυλωτές και ιδιοκτήτες.

Συνεχής εξέλιξη

Καθώς ο ναυτιλιακός κλάδος προετοιμάζεται για αυτή τη σημαντική ρυθμιστική αλλαγή, η OceanScore στέκεται ως φάρος, καθοδηγώντας τα πλοία στις θάλασσες της αλλαγής με μια αξιόπιστη και καινοτόμο λύση ETS.

Η OceanScore δεσμεύεται να αντιμετωπίσει όλα τα παραπάνω με ταπεινότητα και ως μια διαρκή υποχρέωση προς τους πελάτες της. Στόχος της εταιρείας είναι η επένδυση περαιτέρω στη βελτίωση της πλατφόρμας της και στην ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πελατών της. ‘Έτσι η Oriani θα αποτελέσει θεμελιώδες πυλώνα στην καθημερινή και συνολική υποστήριξη όλων των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών.

Συμπέρασμα

Νούμερο ένα προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί ο καθορισμός διαδικασιών για τη διαχείριση, τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διατήρηση του ελέγχου των ευθυνών του ETS.Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να προσεγγίσουν αυτή την κρίσιμη μετάβαση με προσεκτικό σχεδιασμό και συνεργασία τόσο εσωτερικά μεταξύ των διάφορων τμημάτων  της εταιρείας αλλά και εξωτερικά με σωστές συμφωνίες και εργαλεία διαχείρισης.

Η Oriani δεσμεύεται να βοηθήσει την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα στην βέλτιστη διαχείρηση των κινδύνων που συνδέονται με το EU ETS, μέσω της πιο αποτελεσματικής λύσης, την OceanScore.