Ναυτιλιακή Ασφάλιση

2115

Eνδεικτική των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ελληνικής ναυτασφαλιστικής αγοράς φαίνεται να είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της Generali που πραγματοποιήθηκε, το 2016 στις ναυτασφαλίσεις και ειδικότερα στην ασφάλιση hull & machinery.

Με τα υπό ελληνική πλοιοκτησία εμπορικά πλοία να αποτελούν το 18% του παγκόσμιου στόλου, η απόφαση για τη δημιουργία  ενός “Hub” στην Αθήνα για την εξυπηρέτηση της ελληνικής αγοράς, αποτελεί μια στρατηγική κίνηση με σημαντικά θετικές προοπτικές μακροπρόθεσμα. Παράλληλα, χάρη στην αξιοποίηση της διεθνούς τεχνογνωσίας του Ομίλου, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά ναυτασφαλίσεων, η Generali εγγυάται υψηλής ποιότητες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται απόλυτα στα διεθνή πρότυπα.

«Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να αναπτυχθεί και στη χώρα μας μία ισχυρή ναυτασφαλιστική αγορά» επισημαίνει  ο κ. Αθανάνιος Τριανταφύλλου, Τεχνικός Διευθυντής Εταιρικών Ασφαλίσεων της Generali Hellas. «Η Generali διαθέτει ικανά στελέχη με σημαντική εμπειρία στον τομέα του marine insurance μέσω των οποίων είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε στον Έλληνα πλοιοκτήτη το εύρος των ασφαλιστικών καλύψεων του Ομίλου Generali και το υψηλό επίπεδο του άμεσου service που παρέχουμε σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους όπου και δραστηριοποιούμαστε» τονίζει ο κ. Τριανταφύλλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Generali Hellas θα αναπτύσσει τη δραστηριότητά της σε συνεργασία με την Generali Λονδίνου, αλλά και τη μητρική εταιρεία, η οποία έχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στη διεθνή ναυτασφαλιστική αγορά, και ασφαλίζει, ήδη, και ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού εμπορικού στόλου.

Σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα του ελληνόκτητου στόλου ασφαλίζεται κυρίως στην αγορά του Λονδίνου, αλλά και σε Ιταλία, Γαλλία, Νορβηγία, ενώ στη χώρα μας οι ασφαλίσεις πλοίων αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων. Η ελληνική ναυτασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του International Union of Marine Insurance (IUMI) για το 2015, ανέρχεται σε 52,42 εκατ. δολ. Από αυτά, τα 14,21 εκατ. δολ. αφορούν στην ασφάλιση Η&Μ, 29,12 εκατ. δολ. σε transport και cargo και 8,9 εκατ. δολ. στον τομέα της αστικής ευθύνης. Στην ασφάλιση Η&Μ περιλαμβάνεται επίσης και η ασφάλιση σκαφών αναψυχής. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, εκτιμάται ότι η ελληνική ναυτασφαλιστική αγορά στο Η&Μ μπορεί να αυξηθεί σε πρώτη φάση κατά 15-20 εκατ. δολ. και να ξεπεράσει τα 30 εκατ. δολ.

Η συνολική παγκόσμια παραγωγή ασφαλίστρων στις ναυτασφαλίσεις ανήλθε το 2015 στα 29,9 δις. δολ. μειωμένη κατά 10,5% σε σύγκριση με το 2014, ενώ η παραγωγή ασφαλίστρων των P&I Clubs ανήλθε στα 3,5 δις. δολ., μειωμένη κατά 0,19% σε σύγκριση  με το προηγούμενο έτος. Οι ασφαλιστικές εργασίες στο  Ηull and Μachinery υπολογίστηκαν το 2015 στα 7,5 δισ. δολ., μειωμένες  κατά 8,2% σε σύγκριση με το 2014.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, ο κ. Τριανταφύλλου εκτιμά ότι την επόμενη τριετία προβλέπεται ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου, γεγονός το οποίο μπορεί  να επιφέρει άνοδο στους δείκτες της ναυτιλίας.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει θετική επίδραση και στον κλάδο της ναυτασφάλισης, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες, μετά από μια περίοδο κατά την οποία παρατηρήθηκε, διεθνώς, μείωση των προσφερόμενων κεφαλαίων, συρρίκνωση της προσφοράς και καθοδική πορεία των ασφαλίστρων.


Ο ΌΜΙΛΟΣ GENERALI

Ο Όμιλος Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους, παγκοσμίως, ασφαλιστικούς οργανισμούς, με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που το 2015 ξεπέρασαν τα €74 δισεκατομμύρια. Με περισσότερους από 76.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, και παρουσία σε πάνω από 60 χώρες, ο Όμιλος κατέχει ηγετικό ρόλο στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης και μία όλο και πιο σημαντική θέση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην Ασία. Το 2015, η Generali συγκαταλέχθηκε στις 50 πιο έξυπνες εταιρίες του κόσμου, σύμφωνα με την Τεχνολογική Επιθεώρηση – Technology Review του MIT, αποτελώντας τη μοναδική ασφαλιστική εταιρία που κατάφερε να συμπεριληφθεί στη λίστα.

«Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να αναπτυχθεί και στη χώρα μας μία ισχυρή ναυτασφαλιστική αγορά»

 

 

Triantafyllou_closeupΑθανάνιος Τριανταφύλλου, Τεχνικός Διευθυντής Εταιρικών Ασφαλίσεων της Generali Hellas