Σωτήρης Μπερσίμης – Πρόεδρος του ΕΟΠΠΥ

2374

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΠΥ κ. Σωτήρης Μπερσίμης μιλά για τον Οργανισμό, τους στόχους του, τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητές του απέναντι στους παρόχους του.

Κύριε Πρόεδρε, σε ποια φάση βρίσκεται η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ταμείων προ του 2012 (ΟΠΑΔ,ΤΑΥΤΕΚΩ);

Στις αρχές του 2016, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές άγγιζαν τα 2 δισ. ευρώ. Στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται οι οφειλές των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ καθώς και οι νέες οφειλές αποτέλεσμα του τρόπου πληρωμής των παρόχων – αποζημιώνονταν στο 90% των υποβολών τους και το υπόλοιπο 10% παρέμενε απλήρωτο.  Αντίθετα, στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται το χρέος από τις νοσηλείες στο εξωτερικό ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2016, οι οφειλές μειώθηκαν στα 1,3 δισ. ευρώ (με τις οφειλές του εξωτερικού), καταγράφοντας δηλαδή σημαντική μείωση της τάξης του 35%. Μέχρι και το τέλος του Οκτωβρίου 2017, τα ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε περίπου 840 εκατ. ευρώ, δηλαδή επετεύχθη μείωση περίπου 60%.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της Διοίκησης αποπληρωμής παροχών μέχρι το τέλος του έτους 2017;

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υλοποιεί σχέδιο εξορθολογισμού των πληρωμών προς τους παρόχους, που ήδη αποδίδει. Αξίζει να αναφερθεί ότι οφειλές που πληρώνουμε είναι από την τρέχουσα χρηματοδότηση του Οργανισμού, πρακτικά από τον ΕΦΚΑ. Τα φαρμακεία πληρώνονται σε 60 ημέρες, ενώ οι φαρμακευτικές, τα διαγνωστικά κέντρα και οι υπόλοιποι πάροχοι σε ενενήντα ημέρες, σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.

Στόχος μας είναι το επόμενο διάστημα όλες οι πληρωμές να γίνονται σε 60 ημέρες.

Θεωρώ ως αυτονόητο, ο ΕΟΠΥΥ να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, κάτι το οποίο γίνεται σταδιακά και σήμερα, δεύτερον να αποζημιώνει τους παρόχους στον προβλεπόμενο χρόνο και σε επόμενο στάδιο να γίνει αναδιανομή των πόρων εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Η καταγραφή των αναγκών, άλλωστε, είναι το κομμάτι που έχουμε δώσει τη μεγαλύτερη βαρύτητα τα τελευταία δύο χρόνια. Στο φάρμακο όπως γνωρίζετε υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενώ έχουν γίνει παρεμβάσεις και στις διαγνωστικές εξετάσεις. Γίνονται πράγματι πολλές προσπάθειες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τον εξορθολογισμό των δαπανών και την καταγραφή του κόστους.

Αποδίδουν τα μέτρα εξορθολογισμού των δαπανών ή όχι;

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της λειτουργίας του Οργανισμού προς όφελος όλων των πολιτών, συντάχθηκαν κανόνες ορθής  συνταγογραφικής πρακτικής διαγνωστικών εξετάσεων, οι οποίοι έλαβαν θετική γνωμοδότηση από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο και φυσικά εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την εφαρμογή μέρους μόνο από το σύνολο των κανόνων που ενσωματώθηκαν στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στη δαπάνη για εξετάσεις.

Παράλληλα προχωρήσαμε σε ορθολογικότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων με εργαλείο τις μελέτες που καταρτίστηκαν από τις υπηρεσίες του Οργανισμού αξιοποιώντας την επιστήμη της στατιστικής. Με βάση τις μελέτες αυτές εκπονήθηκε σχέδιο παρεμβάσεων προκειμένου να μειωθούν οι υπερβάσεις των δαπανών. Ειδικότερα προτάθηκαν και ήδη υλοποιούνται παρεμβάσεις σε ότι αφορά τη δαπάνη των διαγνωστικών εξετάσεων, των επιθεμάτων, των κλινικών, των σκευασμάτων ειδικής διατροφής, των ιατρικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής δαπάνης. Παρεμβάσεις που ήδη αποδίδουν και συνεισφέρουν στα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού, όπως για παράδειγμα η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Μιλήστε μας για τη νέα διαδικασία ελέγχου και αποζημίωσης των παρόχων που για πρώτη φορά εφάρμοσε η διοίκηση σας;

Μία από τις δράσεις που έχουμε αναπτύξει στον ΕΟΠΥΥ είναι η νέα διαδικασία εκκαθάρισης υποβολών των παρόχων. Για πρώτη φορά ελέγχουμε τις υποβολές δαπανών όλων των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων του Οργανισμού. Μέχρι την εφαρμογή του νέου συστήματος οι πάροχοι αποζημιώνονταν στο 90% των απαιτήσεων τους με προκαταβολή ενώ για το υπόλοιπο 10% ανέμεναν την τελική εκκαθάριση, η οποία δεν έγινε ποτέ.

Με τη νέα διαδικασία, συγκεντρώνονται οι υποβολές των παρόχων σε ένα κέντρο διαλογής και επεξεργασίας. Εκεί, ταξινομούνται ανά κατηγορία παρόχου και με τεχνολογία αιχμής ψηφιοποιούνται. Μετατρέπονται, δηλαδή, σε εύκολα διαχειρίσιμα ηλεκτρονικά αρχεία. Στη συνέχεια, ακολουθεί ιατρικός και διοικητικός έλεγχος, από εξειδικευμένους εργαζόμενους του Οργανισμού.  Στο τελικό στάδιο, όλες οι υποβολές επανασυσκευάζονται σε ειδικές συσκευασίες και στέλνονται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του νέου συστήματος είναι πολλά και σημαντικά. Αναφορικά με τη  διαδικασία εξορθολογισμού, συμβάλλει στη δίκαιη και έγκαιρη αποζημίωση των παρόχων αλλά και στον περιορισμό της προκλητής ζήτησης. Ενδεικτικά, διαπιστώσαμε ότι οι υποβολές των παρόχων είναι μειωμένες σημαντικά σε αξία, στο α’ εξάμηνο του 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2015. Επιπρόσθετα, έχει συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕΔΙ), δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για τους ασθενείς και για όλους τους συναλλασσόμενους με τις ΠΕΔΙ.

Ποιες άλλες διαδικασίες εκσυγχρονισμού του Οργανισμού έχει δρομολογήσει η διοίκηση;

Μια πολύ σημαντική δράση εκσυγχρονισμού αποτελεί η συμβασιοποίηση όλων των παρόχων. Η δράση έχει ευνοϊκή επίδραση στην οικονομική συμμετοχή των Πολιτών όταν προμηθεύονται ιατροτεχνολογικά υλικά και εξασφαλίζει ξεκάθαρους όρους με όλους τους παρόχους. Συγκεκριμένα, μέσω της δράσης «Συμβάσεις με Όλους», που αφορά τους παρόχους, όλοι οι Πολίτες προμηθεύονται μεταξύ άλλων ιατροτεχνολογικά υλικά, σκευάσματα ειδικής διατροφής, συσκευές οξυγόνου, χωρίς προπληρωμή και μόνο με τη θεσμοθετημένη συμμετοχή, όπου προβλέπεται, γεγονός που ανακουφίζει σημαντικά όλους αλλά κυρίως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Επίσης, σε ιδιαίτερη αναπτυξιακή πορεία θέτει τον Οργανισμό το έργο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης που ξεκίνησε και αποδίδει τα μέγιστα. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω την πρώτη συμφωνία που «έκλεισε» η Επιτροπή και αφορά στη διευρυμένη πρόσβαση των ασθενών με ηπατίτιδα C σε καινοτόμες θεραπείες.

Η συγκεκριμένη συμφωνία δημιουργεί ένα σταθερό περιβάλλον με επωφελείς όρους για τον πολίτη διασφαλίζοντας για πρώτη φορά, ένταξη σε νέες καινοτόμες θεραπείες ασθενών σε πρώιμα στάδια της νόσου ή με συγκεκριμένες συννοσηρότητες (όπως ασθενείς με αιμορροφιλία, θαλασσαιμία, AIDS).

Με την υπογραφή και νέων συμφωνιών καταφέρνουμε σε δύσκολες δημοσιονομικά συνθήκες να εξασφαλίσουμε πολλαπλασιαστικά οφέλη, ενισχύοντας την ισότιμη, δίκαιη και καθολική πρόσβαση των Πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ και φαρμακείων στο νομό Αττικής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και των ασθενών;

Σχεδιάσαμε και σταδιακά υλοποιούμε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης των υπηρεσιών μας σε καταλληλότερα (κατά προτεραιότητα δημόσια) κτήρια, με καλύτερες οικονομικές συμφωνίες αναφορικά με τα μισθώματα. Συγκεκριμένα άμεσα προχωρά η μετεγκατάσταση περιφερειακών διευθύνσεων και φαρμακείων. Ενδεικτικά, βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία φαρμακείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο Περιστέρι το οποίο θα διευκολύνει τους Πολίτες της Δυτικής Αττικής.

Παράλληλα, έχει ήδη θεσμοθετηθεί η ίδρυση τεσσάρων ακόμη Περιφερειακών Διευθύνσεων στην Αττική, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δικαιούχων. Επίσης, στο πλαίσιο της γενικότερης αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού θα ανανεωθεί ο εξοπλισμός σε όλες τις ΠΕ.ΔΙ., ενώ προβλέπεται η δημιουργία νέου εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας για την καλύτερη διάδραση μεταξύ των ΠΕ.ΔΙ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας. Επίσης για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας θα αναπτυχθούν νέα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης διάφορων διαδικαστικών λειτουργιών.

Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι που έχετε θέσει ως ηγεσία του Οργανισμού και πιο το όραμα σας;

Οι αυξημένες ανάγκες υγείας των Πολιτών και η δημοσιονομική στενότητα στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, απαιτούν δομικές αλλαγές των συστημάτων υγείας. Σήμερα, χρειάζεται να ξαναδούμε το πώς έχουν οργανωθεί τα συστήματα  υγείας  και να προχωρήσουμε σε σημαντικές αναδιαρθρώσεις, όπου αυτό απαιτείται, με άξονα των άνθρωπο.

Από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το ζητούμενο είναι η βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του συστήματος και ο έλεγχος του κόστους των προσφερομένων υπηρεσιών και υλικών. Μόνον έτσι θα ικανοποιηθεί η δίκαιη απαίτηση των Πολιτών, για ποιοτικές, ισότιμες, προσβάσιμες και επαρκείς υπηρεσίες υγείας για όλους, στο πλαίσιο ενός ασθενοκεντρικού μοντέλου. Η λύση αυτού του «γόρδιου δεσμού» δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είμαστε όμως αισιόδοξοι γιατί για πρώτη φορά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αξιοποιούμε έναν ισχυρό σύμμαχο: Την επιστημονική ανάλυση του τεράστιου πλούτου διαθέσιμων πληροφοριών και στοιχείων που διαθέτει ο Οργανισμός. Οι αποφάσεις μας πια είναι βασισμένες σε στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν καταλυτικά στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, καθώς και σε εξοικονόμηση πόρων που θα επενδυθούν για την εισαγωγή Ιατροτεχνολογικής Καινοτομίας.

Είναι σαφές ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και προς όφελος των Πολιτών, προχωρά σε καινοτόμες μεταρρυθμίσεις οι οποίες βασίζονται στην χρήση στατιστικών και αναλυτικών μεθόδων, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες που προσφέρει η πληροφορική. Με την ανάπτυξη και διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων, ο Οργανισμός εισέρχεται στον «κόσμο» της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μόνον έτσι μπορούν να υποστηριχθούν μια σειρά από σύγχρονα εργαλεία που συμβάλλουν στον αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών και στην αντιμετώπιση της προκλητής ζήτησης.

Η συνέχεια της προσπάθειας για την ευόδωση του οράματός μας, συνδέεται με τη «γεφύρωση» των όποιων κενών  έχουμε στην εξυπηρέτηση του Πολίτη καθώς και στην ενδυνάμωση και ενίσχυση του έργου του Οργανισμού μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το αμέσως επόμενο διάστημα λοιπόν θα επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας στην:

  1. Διευκόλυνση της πρόσβασης του Πολίτη στις καλυπτόμενες υπηρεσίες υγείας (με καλύτερη οργάνωση του δικτύου παρόχων) κυρίως σε όσες συνδέονται με χρονική αναμονή (π.χ. ακτινοθεραπείες, καινοτόμες επεμβάσεις υψηλού κόστους).
  2. Ουσιαστική οικονομική διευκόλυνση του Πολίτη, μέσω της προμήθειας του αναγκαίου για την υγεία του υγειονομικού υλικού π.χ. επιθέματα, γυαλιά, χωρίς προπληρωμή από τον ίδιο και αναμονή για αποζημίωση, αφού, στην παρούσα χρονική περίοδο, εξελίσσεται πρόγραμμα σύναψης συμβάσεων με τους παρόχους αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, σκευασμάτων ειδικής διατροφής κ.α.
  3. Εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη στη διάδρασή του με τον Οργανισμό, μέσα από τη δημιουργία κατάλληλης ηλεκτρονικής πύλης.