Γιάννης Παλογιαννίδης – JP International

3376

«Όραμα και αφοσίωση είναι το μυστικό της επιτυχίας»

Αυτή η φράση χαρακτηρίζει τον Γιάννη Παλογιαννίδη, ένα νεαρό επιχειρηματία, ο οποίος με σύνεση και συνέπεια μας εξιστορεί την έως τώρα επιχειρηματική του διαδρομή.

 

Κ. Παλογιαννίδη θα θέλαμε να μας μιλήσετε για την πρώτη σας επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και για τις δραστηριότητες σας ως επιχειρηματίας.

Η πρώτη επιχειρηματική μου δραστηριότητα είχε να κάνει με το χώρο της ψυχαγωγίας και της εστίασης, ένας χώρος δυναμικά μεταβαλλόμενος με ιδιαιτερότητες και διαρκείς προκλήσεις. Η εμπειρία που αποκόμισα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μέχρι σήμερα μεγάλη κληρονομιά και οδηγό για όσα εγχειρήματα ακολούθησαν. Το επόμενο βήμα αφορά την ίδρυση της JMN Pharmaceutical που σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν όμιλο εταιρειών, με δραστηριότητα στον κλάδο του Ευ ζην σε Ελλάδα και εξωτερικό, την JMN Group of Companies.

Το να διοικείς το δικό σου πόνημα, αποτελεί πηγή ακάματου κινήτρου, αλλά και αδιάκοπη πηγή συλλογής εμπειριών και βιωμάτων.

Με αυτά τα εφόδια πάρθηκε η απόφαση για τη μεταγενέστερη επιχειρηματική μου κίνηση, την ίδρυση και τη διοίκηση της JP International, μια εταιρεία με στόχο να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν ένα βήμα παραπέρα στην πορεία τους.

Μιλήστε μας λίγο αναλυτικότερα για την JP International, ποιο είναι το πεδίο δράσης της εταιρείας;

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο, τον σχεδιασμό της εταιρικής στρατηγικής καθώς και τη χάραξη μεθόδων που υποστηρίζουν την εταιρική ανάπτυξη.

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών της JP International στη βιομηχανία πετρελαίου έχει κατευθύνει την εταιρεία ώστε το πετρέλαιο και τα συναφή του προϊόντα (Jet A-1, Jet A, TS-1, EN590, ULSD, GOST 305-82, Marine Gasoil, Light & Heavy Crude Oil) να αποτελούν την κύρια δραστηριότητα της. Φυσικά αυτό δεν αποκλείει την ενασχόληση με το εμπόριο άλλων commodities.

 

Ποια είναι τα σημεία που έχετε επιλέξει να εστιάσετε αναφορικά με την JP International  και πως αυτά έχουν λειτουργήσει προς όφελος της εταιρείας;

Σε ένα ταχέως εναλλασσόμενο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίων είναι απόλυτη και ο πελάτης αναζητεί ακόμα πιο στοχευμένες και επικεντρωμένες υπηρεσίες. Η JP International έχει δεσμευτεί στην προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και ο τρόπος για να το πετύχει αυτό στηρίζεται σε δύο άξονες εστίασης, τις αξίες της εταιρείας και το ανθρώπινο δυναμικό της.

Από τη μια, οι αξίες της JP στηρίζονται στους πυλώνες της αξιοπιστίας, της εντιμότητας, της διακριτικότητας και της εμπιστοσύνης που οφείλει μια εταιρεία να παρέχει στους πελάτες της. Από την άλλη, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας είναι το Α και το Ω ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε. Η επάνδρωση με τα κατάλληλα στελέχη ήταν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα στα πρώτα βήματα της εταιρείας και η συνεχής εξειδίκευση και κατάρτιση τους είναι η καθημερινή πραγματικότητα της.

Εν έτη 2019, ο πελάτης είναι πιο ώριμος και ενημερωμένος από ποτέ. Τα σημεία εστίασης μας είναι αυτά που μας διαφοροποιούν στην αγορά και επιπλέον έχουν οδηγήσει σε  συνεργασίες με δυνατούς οικονομικούς παράγοντες της εποχής.

 

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι υποχρεώσεις σας ως business owner;

Οι υποχρεώσεις μου συνοψίζονται στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την εμφύσηση και έμπνευση του οράματος μου για την πορεία και τους στόχους της εταιρείας στα στελέχη που αποτελούν την καρδιά της, αλλά και τη λήψη των σωστών αποφάσεων. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πιο χειροπιαστές υποχρεώσεις που αφορούν την επέκταση του δικτύου μας και την εύρεση νέων αγορών, αλλά και αναγκών.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον;

Τόσο για την JMN Group of Companies όσο και για την JP International στόχος είναι να συνεχίσουμε τη στρατηγική ανάπτυξης που έχουμε επιλέξει.

Δίνοντας την απαιτούμενη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, μπορούμε και προχωράμε στην επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των προϊόντων μας. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της αγοράς, να εστιάσουμε στη σύναψη μακροπρόθεσμων συνεργασιών πάντα με κεντρικό γνώμονα την αριστεία αλλά και το σεβασμό προς τους πελάτες μας.

 

John Palogiannidis – CEO Founder
Materials Science and Engineering. 
U.O.I
M.Sc Polymer Materials Science. U.O.I
M.B.A. Athens University of Economics