Οι ασυμμετρίες στον πλανήτη έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, μετά την τελευταία κρίση – ενώ έχουν δημιουργηθεί βουνά χρεών, τα οποία μάταια προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι κεντρικές τράπεζες νομισματικά.