Συνέντευξη Χάρη Γερονικόλα

3824

Πρόεδρος του City Unity Educational Group και Πρόεδρος
του Αραβο – Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Αναπτύξεως

Σπουδές με προοπτική εργασίας

Mε αφορμή την αυξημένη ζήτηση ναυτιλιακών επαγγελμάτων, συναντήσαμε τον κ. Χάρη Γερονικόλα, Πρόεδρο του City Unity Educational Group και Πρόεδρο του Αραβο – Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Αναπτύξεως και θέσαμε ερωτήματα για την «Ελληνο – Αραβική Ναυτική Ακαδημία»

Κύριε Γερονικόλα, εν μέσω των μεγάλων προκλήσεων στον τομέα της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, ανακοινώσατε, τον Μάιο του 2017, την ίδρυση της 1ης Ελληνο-Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας. Θα μπορούσατε να μας κάνετε μια σύντομη αναφορά για το εγχείρημα;

Η ίδρυση της 1ης Ελληνο – Αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας είναι μια σύμπραξη του City Unity College και του Αραβο – Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως με την Αραβική Ακαδημία Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (A.A.S.T.M.T), η οποία βρίσκεται στη 2η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των Ναυτικών Ακαδημιών. Αποτελεί μια άκρως ανταγωνιστική επένδυση, που φέρνει τον Αραβικό κόσμο στο ελληνικό προσκήνιο της Ανώτατης εκπαίδευσης και μάλιστα, στο ιδιαίτερο και ξεχωριστό πεδίο της ανώτατης ναυτικής εκπαίδευσης με επαγγελματική κατάρτιση. Η Ελληνο – Αραβική Ναυτική Ακαδημία λειτουργεί ως αυτόνομο εκπαιδευτικό τμήμα του City Unity College και προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα των τριών βαθμίδων της ανώτατης εκπαίδευσης (Bachelor, Master Degrees & PhD) για ανώτερα στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού. Τα προσφερόμενα προγράμματα συνδυάζουν θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σε σύγχρονους προσομοιωτές, σε εργαστήρια μηχανικών και στο 1ο ιδιωτικό εκπαιδευτικό πλοίο στην Ευρώπη, το AIDA IV.

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα σπουδών και ποιες οι προϋποθέσεις εγγραφής για τους υποψηφίους; 

Η Ελληνο–Αραβική Ναυτική Ακαδημία προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα 4ετούς φοίτησης για Πλοιάρχους, Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους του Εμπορικού Ναυτικού. Με την ολοκλήρωσή τους οι σπουδαστές αποκτούν πτυχίο (BSc) και πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας Certificate of Competency (COC) Ανθυποπλοιάρχου, 3ου Μηχανικού και (Electro-Technical Officer) ETO.  Η Ακαδημία προσφέρει επίσης μεταπτυχιακά προγράμματα σε 8 σύγχρονες ειδικότητες της ανώτερης ναυτιλιακής εκπαίδευσης και διδακτορικό πρόγραμμα για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές στους σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Η Ακαδημία προσφέρει στις εγκαταστάσεις STCW Short Courses για απόκτηση ή αναβάθμιση των πιστοποιητικών ‘STCW’ των Αξιωματικών Καταστρώματος, Μηχανής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Τα STCW Short Courses  προσφέρονται όχι μόνο σε σπουδαστές και απόφοιτους της Ακαδημίας αλλά και σε εξωτερικούς, ανεξάρτητους ενδιαφερόμενους και υλοποιούνται με τη χρήση προσομοιωτών για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα παρακολούθησης των προγραμμάτων σε υποψηφίους από την Ελλάδα και όλον τον κόσμο.

Οι απόφοιτοι των Ελληνικών ΑΕΝ (Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού) έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο 4ο έτος της Ελληνο-Αραβικής Ναυτικής  Ακαδημίας και να αποκτήσουν πτυχίο (BSc) αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Στην Ελλάδα ο χώρος της εκπαίδευσης στα ναυτικά επαγγέλματα  παραδοσιακά «μονοπωλείται» από τις δημόσιες σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Υπάρχει περιθώριο δραστηριοποίησης για μια ιδιωτική Ναυτική Ακαδημία;

Η αύξηση που σημειώνεται στη ζήτηση των σχολών για Πλοιάρχους και Μηχανικούς αποτυπώνει την ανάγκη των νέων της χώρας μας για σπουδές που δίνουν προοπτική άμεσης εργασίας. Οι δημόσιες σχολές Εμπορικού Ναυτικού μπορούν να απορροφήσουν έναν ικανοποιητικό αριθμό υποψηφίων. Δεν μπορούν ωστόσο, να καλύψουν το σύνολο της ζήτησης στα ναυτικά επαγγέλματα.

Η 1η Ελληνο – Αραβική Ναυτική Ακαδημία δεν ήρθε για να «υποκαταστήσει» τις δημόσιες σχολές εμπορικού ναυτικού. Ιδρύθηκε για να δώσει τη δυνατότητα για ακαδημαϊκές σπουδές και ναυτική κατάρτιση σε περισσότερους νέους και νέες από την Ελλάδα, αλλά και σε υποψηφίους από το εξωτερικό. Στόχος της Ελληνο – Αραβικής σύμπραξης είναι η Ακαδημία, με έδρα την Αθήνα, να αποτελέσει την εφικτή λύση για ανώτερες ναυτιλιακές σπουδές στη χώρα μας και να γίνει πόλος έλξης για φοιτητές από όλον τον κόσμο.

Από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορείς ανώτερης ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι το ζήτημα της ισοδυναμίας των πτυχίων και της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι;

Η Ελληνο – Αραβική Ναυτική Ακαδημία έχει αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας [Α.ΑΔΕΙΑΣ: 56203/Κ1 (ΦΕΚ 1245/11.04.17)] και λειτουργεί ως αυτόνομο εκπαιδευτικό τμήμα στην υπάρχουσα δομή του City Unity College. Ως εκπαιδευτικός φορέας ανώτατης – πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, το Κολέγιο προσφέρει για 18 έτη, αναγνωρισμένες και αξιόπιστες σπουδές σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση διασφαλίζουν οι αυστηρές προδιαγραφές φοίτησης που τίθενται από το Υπουργείο Παιδείας και τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, τα οποία και απονέμουν τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους στους φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τις σπουδές τους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι απόφοιτοι της Ακαδημίας έχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με κάποιον που αποφοίτησε από οποιοδήποτε Ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ταυτόχρονα, αποκτούν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης με προαγωγικό δικαίωμα όπως προβλέπουν οι διεθνείς απαιτήσεις, δηλαδή, κατόπιν ολοκλήρωσης συγκεκριμένου χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας και επιτυχών γραπτών εξετάσεων.

Ένα τελευταίο ερώτημα. Παρατηρούμε αύξηση του ενδιαφέροντος των ιδιωτικών Κολεγίων για προγράμματα ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Είναι η Ελληνο – Αραβική Ναυτική Ακαδημία η 1η ιδιωτική πρωτοβουλία στον χώρο ή ακολουθεί μια διαφαινόμενη τάση;

Η Ελληνο – Αραβική Ναυτική Ακαδημία είναι η 1η Ελληνο – Αραβική σύμπραξη στον χώρο της ανώτατης ναυτιλιακής εκπαίδευσης. Ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάιο και άνοιξε επίσημα τις πύλες της στο κοινό στις 16 Οκτωβρίου 2017. Η λειτουργία της υποστηρίζεται ακαδημαϊκά από την A.A.S.T.M.T, η οποία κατέχει τη 2η θέση στη παγκόσμια κατάταξη Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Η Ακαδημία έχει επενδύσει σε σύγχρονους προσομοιωτές, σε υψηλών προδιαγραφών τεχνολογικό εξοπλισμό και στο 1ο ιδιωτικό εκπαιδευτικό πλοίο στην Ευρώπη «AIDA IV» το οποίο έχει τη δυνατότητα εν πλω εκπαίδευσης 150 σπουδαστών από 20 εξειδικευμένους καθηγητές. Το City Unity College υλοποιεί τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, θέτοντας αυστηρά κριτήρια στην επιλογή του ακαδημαϊκού προσωπικού και των υποψηφίων σπουδαστών.

Για εμάς δεν τίθεται το ζήτημα του «ποιος αναλαμβάνει πρώτος μια πρωτοβουλία», αλλά η όποια ιδιωτική πρωτοβουλία στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης να λαμβάνεται με υπευθυνότητα, να στοχεύει στη γνώση και να επικεντρώνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες / προσδοκίες των φοιτητών και αποφοίτων μιας σχολής.

Η ναυτιλία είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι «Ναυτική Χώρα». Η Ελληνική Ναυτιλία είναι στη 1η θέση της Παγκόσμιας Κατάταξης. Οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχώς ναυπηγούν νέα πλοία με νέες τεχνολογίες προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του Παγκόσμιου Εμπορίου.

Όλα τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει την επιτακτική ανάγκη για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα.  Συνεπώς, δεν θα ήθελα να αποκαλέσω όλο αυτό το εγχείρημα ως μια απλή πρωτοβουλία ή τάση, αλλά σοβαρή ανάγκη επένδυσης στους νέους Έλληνες ναυτικούς – στην Ελληνική Ναυτιλία – στη Ναυτική Ελλάδα.