Cpt Παναγής Τζωρτζάτος – Cosmos Nautical Training Centre

16339


Μας μιλάει για την πορεία του εκπαιδευτικού κέντρου από την ίδρυσή του
μέχρι σήμερα, τις δραστηριότητες και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό του καθώς και για την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση και τους μελλοντικούς στόχους του.

Cpt. Παναγή θα θέλατε να μας πείτε την πορεία του εκπαιδευτικού κέντρου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα;

Το Cosmos Nautical Training Centre ξεκίνησε το 2006 από μία ομάδα Πλοιάρχων, Μηχανικών και ειδικών σε θέματα εφαρμογών νέων τεχνολογιών στη Ναυτιλία, με σκοπό την παροχή σύγχρονης Ναυτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις Διεθνείς Απαιτήσεις.

Έτυχε μεγάλης αποδοχής τόσο από τις Ναυτιλιακές Εταιρείες όσο κι από τους ναυτικούς, ώστε από το 2010 έως και σήμερα παραμένει στην 1η θέση λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των σεμιναρίων που προσφέρει, την εμπειρία και ικανότητα του Διδακτικού Προσωπικού, τον τεχνολογικό εξοπλισμό τον οποίο διαθέτει, αλλά και τον ετήσιο αριθμό εκπαιδευομένων.

Από την έναρξη λειτουργίας, τον Ιανουάριο του 2007, ως αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Κύπρου και εν συνεχεία ως αναγνωρισμένο από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Μάλτας, έως και σήμερα, ακολουθούμε μία προσεκτική και σταδιακή πορεία στα θέματα σεμιναρίων, πιστοποιήσεων κι ανάπτυξης, με ταυτόχρονη και συνεχή αναβάθμιση τεχνολογικού κι έμψυχου υλικού.

Συγκεκριμένα, το 2011 πετύχαμε τη δυνατότητα διενέργειας σεμιναρίων όχι μόνο στο Εκπαιδευτικό Κέντρο αλλά κι επί του πλοίου με χορήγηση κρατικού πιστοποιητικού από το Υπουργείο Μεταφορών της Μάλτας.

Το 2012 έγινε πλήρης αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και προσθήκη νέων σταθμών Προσομοιωτών τελευταίας τεχνολογίας.

Την ίδια χρονιά η COSMOS σε συνεργασία με πιστοποιημένους παρόχους εκπαίδευσης του εξωτερικού ξεκίνησε on-line courses για την πιστοποίηση των Αξιωματικών Γεφύρας με ECDIS SPECIFIC Certificate.

Η συνεργασία αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα και την απαραίτητη εμπειρία να επεκταθούμε σ’ έναν νέο τομέα εκπαίδευσης ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει το αύριο στην Ναυτική Εκπαίδευση.

Το 2013 το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Κύπρου αναγνωρίζοντας τη διδακτική επάρκεια και ποιότητα του CNTC ενέκρινε τη δημιουργία τμημάτων συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για Πλοιάρχους Α και Β τάξεως καθώς και Μηχανικούς αντιστοίχως.

Ήταν η 1η φορά στην Ελλάδα που η φοίτηση σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο οδηγεί στην απόκτηση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού, το οποίο είναι επαγγελματικά ισότιμο των αντιστοίχων Ελληνικών.

Το 2014 με την προσθήκη Προσομοιωτή Dynamic Positioning και τη δημιουργία των αντίστοιχων εκπαιδεύσεων λάβαμε την απαραίτητη πιστοποίηση από το Βρετανικό Ναυτικό Ινστιτούτο (The Nautical Institute), ως το μοναδικό εγκεκριμένο κέντρο στην Ελλάδα έως και σήμερα. Η απόκτηση του πιστοποιητικού Induction ή Advanced DP Course από την COSMOS δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες Αξιωματικούς Γεφύρας να εργασθούν σε ένα νέο τομέα της Παγκόσμιας Ναυτικής Βιομηχανίας.

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει όλη τη γκάμα των σεμιναρίων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης STCW που χρειάζεται ένας σύγχρονος Αξιωματικός με ταυτόχρονη επέκταση και αναβάθμιση του εξοπλισμού και των Προσομοιωτών στον Πειραιά, μπορέσαμε κατά τη διετία 2015 – 2016 να δημιουργήσουμε αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Κέντρα σε άλλα κομβικά μέρη στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής, έχουν ιδρυθεί σε Χίο, Χανιά, Πάτρα και Κάλυμνο.

tzortzatos-cosmos-fw

Ποιές είναι οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού κέντρου;

Διενέργεια Ναυτικών και Ναυτιλιακών Σεμιναρίων για Ναυτικούς και Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών σύμφωνα τις Απαιτήσεις του ΙΜΟ και συγκεκριμένα της STCW και τις απαιτήσεις σε εξειδικευμένα τμήματα της Ναυτιλίας όπως ISM, Vetting, Port State Control, Ship to Ship Operations και φυσικά τα Προαγωγικά Διπλώματα Πλοιάρχων και Μηχανικών.

Στις δραστηριότητες του Κέντρου πέραν των Ελλήνων υπάρχει κι ένας σημαντικός αριθμός κυρίως Ευρωπαίων, οι οποίοι παρακολουθούν σεμινάρια στο Εκπαιδευτικό Κέντρο στον Πειραιά.

Εκπαιδεύσεις on board για το σύνολο του πληρώματος σε εξειδικευμένα μαθήματα όπως Ηλεκτρονικοί Χάρτες, Refresh σε θέματα ασφαλείας και προετοιμασία Επιθεωρήσεων.

Στενή συνεργασία σε εκπαιδευτικά θέματα και διενέργεια κοινών σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με Lloyd’s Register (In house training for Shipping Companies). Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε με επιτυχία το 2012 και συνεχίζεται έως και σήμερα κι έρχεται να καλύψει εξειδικευμένες ανάγκες για το προσωπικό του γραφείου των Ναυτιλιακών Εταιρειών όπως ECDIS Awareness, Vetting Inspection, Manilla Amendments, αλλά και συγκεκριμένα εξειδικευμένα operations για Αξιωματικούς όπως Ship to Ship Operations.

cosmos-fwΤο Ναυτιλιακό Εκπαιδευτικό Κέντρο σας ξεκίνησε τις δραστηριότητές του από το κέντρο του Πειραιά. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις της χώρας μας. Θέλετε να μας πείτε ποιές είναι αυτές και εάν υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι που επελέγησαν;

Η COSMOS λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των Ναυτιλιακών Εταιρειών αλλά και των ίδιων των ναυτικών, και μετά από επανειλημμένες προτάσεις, προχωρήσαμε στην υλοποίηση ίδρυσης υποκαταστημάτων, στα προαναφερόμενα μέρη, με σκοπό την κατά το δυνατότερο καλύτερη εξυπηρέτηση  και με περιορισμό του κόστους για τις Εταιρείες αλλά και για τους ίδιους τους ναυτικούς.

Οι επιλογές για την ίδρυσή τους δεν έγιναν με κριτήρια πληθυσμιακά, αλλά με την παράδοση του κάθε τόπου καθώς και τις ανάγκες των Ναυτιλιακών Εταιρειών.

Η Χίος εξακολουθεί να κατέχει τα πρωτεία της ναυτοσύνης και οι Χιώτες επανδρώνουν σε μεγάλο βαθμό τα πλοία της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας.

Η Κάλυμνος φέρει μεγάλη ναυτική παράδοση με ιστορικές αναφορές για το ρόλο της στη ναυτοσύνη και μεγάλη στροφή της νέας γενιάς στο ναυτικό επάγγελμα.

Η Πάτρα ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Χώρας  στο κέντρο της Δυτικής Ελλάδος δυνάμενη να εξυπηρετήσει και τα παραδοσιακά ναυτικά νησιά της Επτανήσου.

Εξίσου σημαντική με τους ανωτέρω είναι και η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Χώρας.

Όπως καταλαβαίνετε τα κριτήρια είναι πολλαπλά διότι και γεωγραφικά ο κάθε τόπος έχει κομβική σημασία.

Από ποιούς φορείς είστε πιστοποιημένοι;

Η COSMOS έχει πιστοποιηθεί ως προς την ποιότητα (ISO) από τον Lloyd’s Register και τα σεμινάρια της έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας Κύπρου, από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας της Μάλτας και από το Nautical Institute ως προς τη διεξαγωγή εκπαίδευσης Dynamic Positioning.

Συνεχείς επιθεωρήσεις, ετήσιες ως προς την ποιότητα κι ενδιάμεσες από τις Σημαίες, διεξάγονται από την ίδρυσή της έως και σήμερα με απόλυτη επιτυχία.

Η COSMOS  ανήκει στα αναγνωρισμένα κέντρα παροχής εκπαιδεύσεως Get Net της Transas για τα σεμινάρια SPECIFIC ECDIS Training.

cosmos-nautical-training-center-fwΠοιός είναι οι εξοπλισμός του Cosmos Nautical Training Centre ο οποίος βοηθάει στην υλοποίηση των courses και seminars;

Σε όλη τη διάρκεια της πορείας μας, παρακολουθούμε τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της STCW, γι’ αυτό και ο εξοπλισμός μας αναβαθμίζεται αναλόγως, προκειμένου να καλύπτουμε τις απαιτήσεις αλλά και τα εξειδικευμένα σεμινάρια GetNet καθώς και με την προσθήκη Hypervisor Server για παροχή ECDIS SPECIFIC Training για όλους σχεδόν τους τύπους Ηλεκτρονικών Χαρτών που έχουν τοποθετηθεί στα πλοία.

Ο επαγγελματισμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι επιβεβλημένος στον χώρο μας γι’ αυτό κι επενδύουμε σ’ αυτό που υπηρετούμε, έχοντας τον μεγαλύτερο Προσομοιωτή Γέφυρας στην Ελλάδα τελευταίας τεχνολογίας, Προσομοιωτή Μηχανοστασίου on line με το Bridge Simulator για την εκπαίδευση Δοκίμων και Αξιωματικών Μηχανής με υψηλά standards παρέχοντας εκπαίδευση hands-on εμπειρίας σε θέματα χειρισμού, διαχείρισης πόρων, συνεργασίας και λήψης αποφάσεων. Προσομοιωτές Ηλεκτρονικών Χαρτών (ECDIS). Προσομοιωτές διαχείρισης φορτίου (LIQUID CARGO HANDLING) για OIL, CHEMICAL, LNG, LPG για ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα ανάλογα σεμινάρια της STCW. Στον Προσομοιωτή GMDSS εκπαιδεύεται το πλήρωμα σε άκρως ρεαλιστική προσομοίωση επίγειων και δορυφορικών συστημάτων επικοινωνίας.

cosmos-nautical-training-fw

Η Ελλάδα είναι μια καθαρά ναυτική χώρα με τους Έλληνες Πλοιοκτήτες να κατέχουν περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου. Πιστεύετε ότι η ιδιωτική Ναυτική και Ναυτιλιακή Εκπαίδευση είναι απαραίτητη ώστε να καλύψει τα κενά που έχει η δημόσια Ναυτική και Ναυτιλιακή εκπαίδευση;

Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της υπάρξεως της Ιδιωτικής Ναυτικής Εκπαίδευσης, να μπορεί να καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγκών πάντα σε συνεργασία με τη Δημόσια Εκπαίδευση, την οποία πολλοί κατά καιρούς κατηγορούν αλλά είναι η εκπαίδευση που σε συνεργασία με την Παραδοσιακή Εφοπλιστική Κοινότητα έφερε την Ελλάδα στην 1η θέση της Παγκόσμιας Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.

cosmos-center-fw

Cpt. Παναγή ποιοι είναι οι στόχοι για την Cosmos;

Βασικό μέλημά μας και στόχος είναι και θα είναι πάντοτε η προσπάθεια αναβάθμισης στον τομέας της εκπαίδευσης αλλά και της παροχής υπηρεσιών γενικότερα.

Έχουμε το πλεονέκτημα να συνεργαζόμαστε με έμπειρους και κορυφαίους, στην εξειδίκευσή του ο καθένας, Εκπαιδευτές ως επικεφαλής του κάθε τομέα εκπαίδευσης, με υψηλή θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου.

Το πλοίο κι η επιτυχής εμπορική του διαχείριση δεν μπορεί να διδαχθεί σαν αφήγημα ή πραγματεία, αν δεν υπάρχει η ικανότητα και η εμπειρία επεξήγησης ανάμεσα και πίσω από τις γραμμές του εγχειριδίου.

Ως εκ τούτου το μέλλον της COSMOS είναι πάντοτε παράλληλο με τις ανάγκες της Ναυτιλίας, τις νέες απαιτήσεις εκπαίδευσης που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία έχοντας σαν βάση τις παραδοσιακές Αρχές, οι οποίες ξεχώρισαν τον Έλληνα Ναυτικό.

cosmos-certificate-fw

συνέντευξη στον Ιωάννη Μεγαριώτη