Αειφόρος Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων CORFU 2022

377

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Αθήνα
Τηλ.: 210 7723106, 3108, 2334
Email: mloiz@chemeng.ntua.gr
Website: www.uest.gr

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο “CORFU 2022 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management” (https://corfu2022.uest.gr). Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας από 15 – 17 Ιουνίου 2022 με την παρουσία πλήθους διακεκριμένων ομιλητών από την Ευρώπη και διεθνώς και πέραν των 500 συνέδρων.

Η ατζέντα του συνεδρίου περιλαμβάνει 500 προφορικές παρουσιάσεις και 150 πόστερ, ενώ το συνέδριο θα διεξαχθεί τόσο με φυσική παρουσία, όσο και διαδικτυακά. Σημειώνεται ότι θα προηγηθεί διήμερο σχολείο για αειφόρο διαχείριση στερεών αποβλήτων και την κυκλική οικονομία στις 13 & 14 Ιουνίου 2022.

 

Το Συνέδριο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων οκτώ συνεδρίων ATHENS2012 (http://uest.ntua.gr/athens2012), ATHENS2014 (http://www.athens2014.biowaste.gr), TINOS2015 (http://www.tinos2015.uest.gr) CYPRUS2016 (www.cyprus2016.uest.gr), ATHENS2017 (www.athens2017.uest.gr), NAXOS2018 (www.naxos2018.uest.gr), HERAKLION2019 (www.heraklion2019.uest.gr) & THESSALONIKI2021 (www.thessaloniki2021.uest.gr). Σκοπός του συνεδρίου είναι να εστιάσει στα θέματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών. Επιπλέον, το συνέδριο δίνει τη δυνατότητα συνάντησης εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου σε διεθνές επίπεδο που ασχολούνται με το αντικείμενο, ώστε να προταθούν και να αναδειχθούν δυνατότητες και ευκαιρίες για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, ανάκτησης ενέργειας και υλικών και εξοικονόμησης πόρων.

Στο συνέδριο προβλέπεται η οργάνωση ειδικής συνεδρίας αποκλειστικά για εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ορθή διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο περιφερειών και δήμων. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου περιλαμβάνουν ακόμα: κυκλική οικονομία, ανακύκλωση, θαλάσσια ρύπανση και πλαστικά, βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων (κομποστοποίηση, αναερόβια χώνευση), ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων, βιοδιυλιστήρια, διαχείριση ειδικών ροών αποβλήτων, κτλ.

Με εκτίμηση
Μαρία Λοϊζίδου
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου CORFU 2022