Η CARMAR Maritime Services και η DynaRep Shipping Consultants ενώνουν τις δυνάμεις τους

1090

CARMAR Maritime Services and DynaRep Shipping Consultants join forces.

DynaRep Shipping Consultants expands the services that it provides to the Greek and Cypriot maritime sectors via its collaboration with CARMAR Maritime Services, that offers supplies, provisions and other logistical services at Spain.

CARMAR is a member of Pérez y Cía. Group, established in the maritime sector in 1853, with more than 165 years of non-stop maritime experience. The company has established its main logistics 3000 m2 warehouse in Madrid (8 hours maximum drive to any port in Spain and Portugal), strategically located 10 minutes from the Madrid international airport, with a comprehensive warehouse management system for tracking and tracing customer assets, spare parts, with web access so that customers can verify their goods throughout the entire logistics chain. They are specialists in road freight, with a large network of own logistics warehouses, including Algeciras, Barcelona, Coruna, Gijon, Las Palmas, Palma
de Mallorca, Tenerife, Valencia, Vigo, and a fleet of trucks, servicing all the main Spanish ports.

In a nutshell CARMAR can help with:
– Ship supplies of any kind of goods, provisions, technical, cabin, bonded stores.
– Reception, transportation and temporary warehousing of spare parts and other owner’s goods.
– Customs services.
– Repairs, audits and inspection of vessels.
– Supply of duty free.
– Offshore supplies.
– Naval and industrial supply materials.

DynaRep Shipping consultants inaugurated its services to the Greek and Cypriot shipping industry markets in 2018, offering representation services to a wide agency, port towage, pilotage and (now) supplies and provisions network. Currently it services more than 110 Greek and Cypriot ship management companies at different parts of the world.

Η CARMAR Maritime Services και η DynaRep Shipping Consultants ενώνουν τις δυνάμεις τους.

H DynaRep Shipping Consultants επεκτείνει τις δραστηριότητες που προσφέρει προς την Ελληνική και Κυπριακή ναυτιλία μέσω της συνεργασίας της με την CARMAR Maritime Services, που προσφέρει τροφοδοσία, προμήθειες υλικών και logistics υπηρεσίες στην Ισπανία.

Η CARMAR ανήκει στον όμιλο εταιρειών Pérez y Cía, που ιδρύθηκε το 1853, και έχει περισσότερα από 165 χρόνια εμπειρία στη ναυτιλία. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει σε στρατηγική τοποθεσία την κύρια αποθήκη της, 3000 m2, στη Μαδρίτη (8 ώρες μακριά από οποιοδήποτε λιμάνι στην Ισπανία και την Πορτογαλία), 10 λεπτά από το διεθνές αεροδρόμιο της Μαδρίτης, και χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποθήκης για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό προϊόντων και ανταλλακτικών πελατών της, με πρόσβαση από το διαδίκτυο ώστε οι πελάτες να μπορούν να ελέγχουν τα προϊόντα τους σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι ειδικοί στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με ένα μεγάλο δίκτυο ιδιόκτητων αποθηκών, σε μέρη όπως Algeciras, Barcelona, Coruna,
Gijon, Las Palmas, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia, Vigo και ενός στόλου φορτηγών, που εξυπηρετούν όλα τα κύρια ισπανικά λιμάνια .

Με λίγα λόγια, η CARMAR μπορεί να βοηθήσει με:
– Προμήθειες πλοίων οποιουδήποτε είδους αγαθών, προμηθειών και υλικών.
– Υποδοχή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση ανταλλακτικών και άλλων αγαθών.
– Τελωνειακές υπηρεσίες.
– Επισκευές, έλεγχοι και επιθεώρηση πλοίων.
– Παροχή αφορολόγητων ειδών.
– Υπεράκτιες / εκτός ορίων λιμένος προμήθειες.
– Προμήθεια ναυτικών και βιομηχανικών υλικών.

Η DynaRep Shipping consultants ιδρύθηκε το 2018 και προσφέρει υπηρεσίες εκπροσώπησης, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου ναυτιλιακών πρακτόρων, εταιρειών με ρυμουλκά λιμένος, πιλότους και (τώρα) την τροφοδοσία πλοίων, σε Ελληνικές και Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες. Το πελατολόγιο της περιλαμβάνει περισσότερες από 110 Ελληνικές και Κυπριακές εταιρείες, στις οποίες και παρέχει τις υπηρεσίες της σε διάφορα λιμάνια της υφηλίου.